LINES – Communication across generations

Spôsob, akým komunikujeme s ostatnými a so sebou samým, nakoniec určuje kvalitu nášho života. Anthony Robbins

 

Naša škola sa v školskom roku 2013/2014 zapojila do projektu Socrates – Comenius.

Socrates je európsky akčný program zameraný na spoluprácu v oblasti vzdelávania. Jedna z jeho akcií je Comenius, ktorý podporuje medzinárodnú spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a propaguje jazykové vzdelávanie.

Spôsoby komunikácie i fenomén komunikačnej bariéry sa veľmi zmenili. Naším spoločným cieľom je zistiť informácie o kultúrnych a sociálnych rozdieloch v spôsoboch komunikácie v partnerských krajinách.

Študenti zo všetkých partnerských krajín sa pokúsia popísať vzťahy medzi generáciami a diskutovať o nich. Cieľom je špecifikovať problémy a spôsoby komunikácie tínedžerov (15 – 19 rokov) v dnešnej Európe (vrátane sociálnych sietí). Tzv. komunikačná priepasť – bariéra sa zväčšuje a my dúfame, že projekt by mohol pomôcť zistiť, prečo to tak je a čo sa dá robiť. Projekt sa tiež snaží pozrieť na niektoré moderné spôsoby komunikácie dospievajúcich (tzv. smartfóny, sociálne siete). 

Naspäť hore

Play Bet365 Casino download.