Prevádzkovo-ekonomický úsek

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia Telefónne číslo
Ing. Daniela Barabasová prevádzková účtovníčka
Mária Bolcárová mzdová účtovníčka 052/788 08 22
Adriana Drevková 052/788 08 40
Žaneta Rothová prevádzková účtovníčka
Júlia Spišáková prevádzková účtovníčka 052/788 08 44
Terézia Drevková vrátnica 052/788 08 25
Slavomír Štrass údržbár 052/788 08 42