Prevádzkovo-ekonomický úsek

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia Telefónne číslo
Mária Bolcárová 052/788 08 22
Milan Brachňák údržbár 052/788 08 42
Peter Rajsák údržbár 052/788 08 42
Adriana Drevková 052/788 08 40
Júlia Spišáková 052/788 08 44