Strojárske dielne

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia
Mgr. Samuel Vojtas Hlavný majster, MOV
Bc. Ladislav Garamsegy MOV
Bc. Peter Olexa MOV
Mgr. Štefan Roth MOV
Ing. Jozef Školník MOV
Mgr. Martin Trajčí­k MOV
Bc. Ľubomír Macho MOV
Ing. Pavol Kellner MOV