2. a 3. miesto v krajskom kole súťaže Výtvarné spektrum Doporučený

brutovska perex9. júna sa uskutočnilo vyhodnotenie krajského kola súťaže Výtvarný salón v Humennom, ktorá je určená pre nadaných umelcov v širokej škále výtvarných techník. Z regionálneho kola postúpili aj naši žiaci do krajského kola a získali v kategórii B - kresba a grafika výborné 2. a 3. miesto. Na druhom mieste zažiarila Katarína Brútovská, I. A, ktorá prezentovala kombinovanú techniku kresby a vektorovej grafiky s názvom "Démonský dotyk". Na treťom mieste sa umiestnil Marko Makula, II. A so svojou vektorovou kresbou anjelov. Grafické práce vznikali s odbornou podporou učiteľa a majstra odborného výcviku Mgr. Pavla Roška. Oficiálne vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční 2. júla 2020 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.

Do celoštátneho kola postupujú všetky diela, ktoré získali cenu alebo čestné uznanie v krajskom kole súťaže. Celoštátne kolo sa uskutoční v dňoch 11. - 12. 9. 2020. Vernisáž výstavy a odovzdávanie ocenení bude prebiehať v piatok 11.9. v Dubnickom kaštieli v Dubnici nad Váhom. Workshopy, ktoré dopĺňajú program celoštátneho kola, budú prebiehať po obidva dni v Trenčíne.

Žiakom srdečne blahoželáme!

Článok o regionálnom kole + galéria.

„Démonský dotyk“ 
Čítať ďalej...

Výborné úspechy našich grafikov v súťaži Výtvarný salón Doporučený

Vo februári 2020 sa grafici digitálnych médií zapojili do súťaže Výtvarný salón 2020. Regionálna postupová súťaž výtvarnej a grafickej tvorby pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča bola vyhlásená Podtatranským osvetovým strediskom. Poslaním súťaže je prezentácia neprofesionálnych umelcov v širokej škále výtvarných techník. Napomáha vyhľadávať a podporovať nové talenty a zároveň vytvára priestor na prezentáciu najlepších prác v regionálnom kole i v ďalších postupových kolách súťaže.
Naši žiaci prezentovali práce vytvorené rôznymi technikami - kresba, vektorová grafika, rastrová grafika. Grafici opäť potvrdili, že svojimi zručnosťami a kreativitou a tiež v práci s profesionálnymi a špičkovými grafickými nástrojmi Adobe Creative Cloud patria medzi najlepších. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 6. marca 2020, v kategórii B - kresba a grafika sa žiaci umiestnili na prvých troch miestach následovne:

1. miesto – Katarína Brútovská (I. A) za prácu „Démonský dotyk“ /vektorová grafika/  a za prácu „ Dotyk zla II.“ /kresba a vektorová grafika/
2. miesto – Marko Makula (II. A) za prácu „Farební anjeli“ /vektorová grafika/
3. miesto – Dominika Zemanová (III. A) za prácu „Kľúče ku slobode“ /rastrová grafika/

Práce vznikali pod dohľadom majstrov odborného výcviku Mgr. Pavla Roška a Bc. Daniely Balážovej.

Blahoželáme našim žiakom k úspechu.

Brutovská - vek...
Brutovská - vektorová grafika Brutovská - vektorová grafika
Brutovská - ski...
Brutovská - skica ceruzou Brutovská - skica ceruzou
Brutovská - ski...
Brutovská - skica fixou Brutovská - skica fixou
Makula - vektor...
Makula - vektorová grafika Makula - vektorová grafika
Zemanová - rast...
Zemanová - rastrová grafika Zemanová - rastrová grafika

Starší článok:  1. miesto v súťaži Výtvarný salón 2019

Čítať ďalej...

Postup do celoštátneho kola súťaže CINEAMA 2020 Doporučený

Krajské kolo súťaže CINEAMA

Prešovský samosprávny kraj a Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku zorganizovali v dňoch 26. – 27. júna 2020 v priestoroch SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku už 28. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2020. Táto celoslovenská postupová súťaž, ktorej odborným garantom je Národné osvetové centrum, patrí k vrcholným podujatiam v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Celkovo sa na tejto súťažnej prehliadke predstavilo 47 filmov v troch vekových skupinách autorov a jednotlivých žánrových kategóriách podľa propozícií súťaže. O celkových výsledkoch a postupujúcich filmoch na celoštátne kolo súťaže, rozhodovala porota v zložení:
- Ladislav Kiss /predseda poroty/
- PaedDr. Július Alcnauer, PhD. /člen poroty/
- Mgr. Alžbeta Verešpejová PhD. /člen poroty/

Naši žiaci Bibiána Mikluščáková a Richard Duľa získali v kategórii reportáž/dokument 3. miesto a zároveň postupujú na celoštátne kolo, ktoré  sa uskutoční 18. – 20. septembra 2020 v Bardejovských kúpeloch.

Regionálne kolo súťaže CINEAMA

CINEAMA je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby, ktorá sa koná od roku 1995 a nadviazala na súťaže a prehliadky, ktoré sa pod rôznymi názvami konali od roku 1960 (Celoslovenská prehliadka amatérskych filmov, Celoslovenská súťaž amatérskeho filmu, Celoslovenská súťažná prehliadka amatérskych filmov a videoprogramov a Celoštátna tvorivá súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby). Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film.

28. ročník regionálnej prehliadky filmov CINEAMA 2020 sa konal 27. 2. 2020  v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Tento rok sa do súťaže zapojili žiaci IV. A  Richard Duľa a Bibiána Mikluščáková s krátkym dokumentárnym filmom Kláštorisko a s reportážou s režisérom a scenáristom Antonom Majerčíkom. V kategórii reportáž a dokument získala dokumentárna snímka Kláštorisko 2. miesto a reportáž s Antonom Majerčíkom čestné uznanie a súťažná práca Kláštorisko zároveň postupuje na krajské kolo 24.- 25. 4. 2020 vo Svidníku.

 
Čítať ďalej...

2. miesto v krajskom kole v bedmintone žiakov SŠ Doporučený

Dňa 26.2.2020 sa v športovej hale Zámoček v Poprade-Matejovciach uskutočnilo krajské kolo v bedmintone žiakov stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 5 stredných škôl z Prešovského kraja, víťazi okresných kôl. Našu školu reprezentovali žiaci Ištoci Tomáš, IV. B a Vu Thanh Tuan, III. B.

Výsledky vašich žiakov:
SOŠT Poprad - Gymnázium Levoča - 1:2
SOŠT Poprad - Gymnázium Kežmarok- 3:0
SOŠT Poprad - SPŠ Prešov - 2:1
SOŠT Poprad - Súkromné Gymnázium Sabinov - 2:1

Poradie:
1. Miesto: Gymnázium Levoča
2. Miesto: SOŠT Poprad
3. Miesto: SPŠ Prešov
4. Miesto: Súkromné Gymnázium Sabinov
5. Miesto: Gymnázium Kežmarok

Naši žiaci hrali výborne a zvíťazili v troch zápasoch a po urputnom boji prehrali len jeden zápas, s víťazom krajského kola a obsadili veľmi pekné 2. miesto.

Ďakujeme žiakom za vzorné reprezentovanie našej školy.

 
Čítať ďalej...

1. miesto v okresnom kole v bedmintone žiakov SŠ

Dňa 18.2.2020 sa v športovej hale Zámoček v Poprade - Matejovciach uskutočnilo okresné kolo v bedmintone žiakov stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 10 stredných škôl z okresu Poprad. Našu SOŠT Poprad reprezentovali žiaci Ištoci Tomáš, IV. B a Vu Thanh Tuan, III. B.

Výsledky:
SOŠT Poprad - SŠŠ Kukučínova Poprad - 3:0
SOŠT Poprad - Športové gymnázium Poprad - 2:1
Semifinále:
SOŠT Poprad - SOŠ Svit - 2:1
Finále:
SOŠT Poprad - SPŠ Poprad - 2:0

Naši žiaci predviedli výborný výkon, zvíťazili vo všetkých zápasoch a zaslúžene získali 1. miesto.

Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov na krajskom kole.

Jozef Poracký

Čítať ďalej...

2. miesto v súťaži Anjel Vianoc 2019 Doporučený

Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do súťaže vo výtvarnej tvorbe s názvom Anjel Vianoc 2019. V kategórii stredných škôl získal 2. miesto náš grafik digitálnych médií Marko Makula z II. A za vektorovú grafiku.
Naši strojári Samuel Bartoš, Kristián Pemčák, Kevin Peško, Dávid Hudák a Pavol Šeleng z I. D sa so svojimi kovovými výrobkami zapojili do súťaže po prvý raz a umiestnili sa na skvelom 3. mieste.
Súťaž Anjel Vianoc sa koná už niekoľko rokov a zapája sa do nej mládež nielen z nášho regiónu. Aj preto sa spoločne tešíme z úspechu našich žiakov a srdečne im blahoželáme.

Viac informácií o súťaži a fotogalériu nájdete na na stránke Tatranskej galérie. Ocenené práce našich žiakov si môžete pozrieť v galérii pod článkom.

Anjel Vianoc 2018

Čítať ďalej...

Výborné výsledky v súťaži ZENIT Doporučený

Zámerom súťaže Zenit je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ich ďalší odborný rast, tvorivo rozvíjať kompetencie, viesť k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. Súťaž je organizovaná formou postupových kôl cez školské, krajské a končí sa celoštátnym kolom.

Na 21. ročníku krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve našu školu reprezentovali žiaci IV. C Šimon Dlugoš, Kristián Ružička a Samuel Siska. Zúčastnili sa v kategóriách programovanie, strojové obrábanie a ručné spracovania kovov. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti mali žiaci za úlohu vypracovať technologický postup a elektronický test, ktorý obsahoval otázky z učiva strojárskych predmetov. V praktickej časti bolo úlohou vyrobiť výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie.

Kristián Ružička obsadil 3. miesto v kategórií strojové obrábanie a Samuel Siska 3. miesto v kategórii ručné spracovanie kovov.
Výsledkami sme potvrdili, že v oblasti strojového obrábania a ručného spracovania kovov patrí naša škola k veľmi úspešným.

Čítať ďalej...

3. miesto na krajskom kole v stolnom tenise žiakov SŠ Doporučený

Dňa 19. 11. 2019 sa v športovej herni v Šarišských Michaľanoch uskutočnilo krajské kolo v stolnom tenise žiakov stredných škôl. Súžaže sa zúčasnilo 11 družstiev - víťazov okresných kôl. Družstvá boli rozdelené do troch skupín a víťazi skupín hrali o celkové umiestnenie. Naši žiaci dosiahli výborné výsledky a zvíťazili vo svojej skupine. Vo finálovej skupine po bojovnom výkone obsadili pekné 3. miesto.

Výsledky v základnej skupine:
SOŠT POPRAD - Gymnázium Giraltovce 4:3
SOŠT POPRAD - Spojená škola Sabinov 4:0
SOŠT POPRAD - Gymnázuim Bardejov 4:0

Výsledky vo finálovej skupine:
SOŠT POPRAD - Gymnázium Vranov 1:4
SOŠT POPRAD - SPŠ Prešov 1:4

Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu školy.

1. miesto v okresnom kole v stolnom tenise žiakov SŠ

Jozef Poracký

Čítať ďalej...

1. miesto v stolnom tenise žiakov SŠ Doporučený

Dňa 7.11.2019 sa v telocvični SOŠ Svit uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise žiakov SŠ.

Výsledky našich žiakov:
SOŠT Poprad - SSOŠ ul. SNP Poprad 4:0
SOŠT Poprad - SZŠ Poprad 4:0
SOŠT Poprad - SOŠ Horný Smokovec 4:0

Semifinále: SOŠT Poprad - SOŠ elektrotechnická Poprad 4:0

Finále: SOŠT Poprad - SSOŠ ul. 29. augusta Poprad 4:1

Naši žiaci po výbornom výkone zvíťazili vo všetkých zápasoch turnaja a obsadili 1. miesto.
Ďakujeme študentom za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme športový úspech na krajskom kole.

Jozef Poracký

Čítať ďalej...

3. miesto v cezpoľnom behu Doporučený

V piatok 27.9.2019 sa v okolí Gymnázia sv. Jána Pavla II. v Poprade konalo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl. Súťaže sa zúčastnili žiaci z 11 stredných škôl okresu Poprad. Našu školu reprezentovali:
Ďuriš Timotej z II. A, Kuchta Tomáš z II. C a Kyšeľa Jakub z IV. C triedy.
V súťaži družstiev chlapci po veľmi dobrom výkone obsadili pekné 3. miesto.

Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu našej školy.

Jozef Poracký

Čítať ďalej...