1. miesto v okresnom kole v stolnom tenise Doporučený

Dňa 15.11.2017 sa na Strednej škole elektrotechnickej v Matejovciach uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise chlapcov. Naše družstvo v zložení Godalla Marek IV.A, Tomáš Ištoci II.B, Marek Koky I.C a Miroslav Smik IV.A sa umiestnila na výbornom 1. mieste a postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční s najväčšou pravdepodobnosťou v Šarišských Michaľanoch.

Výsledky:
SOŠT Poprad – OA Poprad 4:1 
SOŠT Poprad – SOS Horný Smokovec 4:1 
SOŠT Poprad – SZŠ Poprad 4:1

Finále:
SOŠT Poprad – SPŠ Poprad 4:1
SOŠT Poprad – Suk . SOŠ 29. August Poprad 4:1

Čítať ďalej...

Náš žiak medzi ocenenými v Prešovskom samosprávnom kraji Doporučený

V pondelok 26. júna 2017 sa odovzdávali ocenenia pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo pri príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017 na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Nás teší, že medzi ocenenými žiakmi bol aj náš žiak IV. B triedy Janko Kašpárek. Najúspešnejší žiaci boli ocenení plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania. O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva  PSK. 

Bolo pre mňa príjemným prekvapením, keď mi oznámili že si mám prísť prevziať cenu Lux Mentium v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Po privítaní predsedom PSK a moderátormi na nás čakal príjemný program, spevácke vystúpenie v podaní Jaroslava Dvorského, dievčenského speváckeho zboru Hotelovej akadémie v Prešove , chalanov zo Strednej lesníckej školy a tanečné vystúpenie dievčat zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove. Veľmi si cením, že niečo takéto na Slovensku a taktiež v PSK funguje. Je to morálne ocenenie Vašej práce navyše. Nielen pre ocenených učiteľov je toto ocenenie určite zadosťučinením, keďže sa stretávajú často s ťažkosťami či nepochopením pri ich práci. Som veľmi vďačný za to že som mohol byť jeden z mála ocenených. Taktiež by som sa chcel poďakovať mojej pani uč. triednej Božke Broškovej, ktorá ma celé 4 roky viedla, motivovala, povzbudzovala, prinášala úsmev na tvár a vychovávala. Taktiež by som sa chcel poďakovať mojím majstrom a učiteľom, hlavne pánovi majstrovi Ladislavovi Garamsegymu, pani zástupkyni Monike Mašlejovej a pánovi riaditeľovi Ľubomírovi Rokosovi, bez ktorých by som toto krásne ocenenie Lux Mentium určite nezískal.

Janko Kašpárek
Čítať ďalej...

2. miesto na krajskom kole vo futbale Doporučený

futbal perexV stredu 3. 5. 2017 sa futbalové družstvo chlapcov zúčastnilo na krajskom kole vo futbale v Prešove, kde získalo výborné 2. miesto. Účasť na krajskom kole si chlapci vybojovali víťazstvami na okresnom a regionálnom kole:

 

Regionálne kolo vo futbale

25. 4. 2017 naša škola organizovala regionálne kolo vo futbale. Súťaže sa zúčastnili víťazi okresov Poprad, Kežmarok a Levoča. Výsledky:

SOŠT Poprad - Gym. Kežmarok - 6 : 1
Gym. Levoča - Gym. Kežmarok - 5: 1
SOŠT Poprad - Gym. Levoča - 5 : 1

Naši žiaci obsadili 1. miesto a postúpili na krajské kolo.

Okresné kolo vo futbale

24. 4. 2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola vo futbale. Súťažili štyri družstvá. Výsledky:

SSOŠ SNP Poprad - SSOŠ 29. aug. Poprad - 3 : 1
Gym. Kukučínova Poprad - SOŠT Poprad - 0 : 3

o 3. miesto: Gym. Kukučínova Poprad - SSOŠ 29. aug. Poprad - 5 : 1

o 1. miesto: SOŠT Poprad - SSOŠ SNP Poprad 1 : 1 ( 6 : 5 na PK ) - naši žiaci obsadili 1. miesto a postúpili na regionálne kolo.

Čítať ďalej...

Výborné umiestnenie na krajskom kole SOČ v Starej Ľubovni Doporučený

soc logoStredoškolská odborná činnosť prispieva k rozvíjaniu talentu nadaných žiakov, vedie ich k cieľavedomej práci a každoročne prezentuje ich odborné vedomosti i tvorivé myslenie. Záujmovo-vzdelávacia činnosť žiakov stredných škôl je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, počas ktorého získané teoretické poznatky môžu žiaci neskôr zúročiť v praxi. Tí najlepší zo školských kôl reprezentujú svoju školu.
V piatok 31. marca 2017 sa uskutočnila v Starej Ľubovni už 39. prehliadka krajského kola stredoškolskej odbornej činnosti. Našu „Kukučínku“ zastupovali dvaja žiaci. Prvým bol budúci grafik digitálnych médií Daniel Faix z III. A, ktorý sa v kategórii Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba so svojou prácou Fotokniha „Tam pod Tatrami“ umiestnil v konkurencii ďalších 18 prác na 4. mieste. Našim druhým želiezkom v ohni bol štvrták - mechanik počítačových sietí zo IV. B Ján Kašpárek v kategórii Strojárstvo, hutníctvo, doprava so svojím 3D CNC obrábacím strojom – frézovačkou nám urobil ešte väčšiu radosť. Ján Kašpárek vo veľmi náročnom odbore obsadil veľmi pekné 2. miesto a postúpil na celoštátne kolo do Banskej Bystrice (27. - 28. apríl 2017), kde mu budeme všetci držať palce. Bez silnej podpory a nezištnej pomoci učiteľov a majstrov odborného výcviku by to, ale určite nešlo.
Našim úspešným žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena školy.

Ing. Monika Mašlejová, zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
Čítať ďalej...

Finále celoslovenskej súťaže Junior Internet Doporučený

ji logoV dňoch 31. 3. a 1. 4. 2017 sa uskutočnilo na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave finále celoslovenskej súťaže Junior Internet pre žiakov základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí sa zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn. Záštitu nad súťažou prijali Dušan Chrenek vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR a prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií.

Do súťaže bolo zaslaných vyše 270 prác, z ktorých 60 najlepších postúpilo do finále súťaže. Postupujúcou prácou sa stal aj projekt propagačného webového sídla Región Spiš žiačky Miroslavy Bednarčíkovej, II. A - študijný odbor Grafik digitálnych médií. V úvodnej časti svojho vystúpenia Mirka prezentovala svoju prácu pred odbornou porotou a v záverečnej časti čelila otázkam jednotlivých členov poroty a publika. Súťaž ovládli počtom projektov chlapci, ale Mirka ukázala, že oblasť informačných technológií je zaujímavá a atraktívna aj pre dievčatá. Za postup do finále súťaže a príkladnú reprezentáciu našej školy jej  patrí vďaka.

Ing. Erik Mašlej

Čítať ďalej...

Majstrovstvá Slovenska vo futbale žiakov stredných škôl Doporučený

V dňoch 12. a 13. mája 2016 sa v Leviciach uskutočnili MS vo futbale žiakov stredných škôl. Do súťaže postúpili víťazi krajských kôl.

Výsledky našich žiakov:

SOŠT Poprad – Gymnázium Námestovo – 0:1
SOŠT Poprad – Športové gymnázium Banská Bystrica – 0:1
SOŠT Poprad – DA Trenčín – 0:6
SOŠT Poprad – Gymnázium Bratislava – 3:2

Naši žiaci v každom stretnutí bojovali a snažili sa dosiahnuť čo najlepší výsledok. 

Čítať ďalej...

2. miesto vo futsalovej lige

Vo štvrtok 26. 11. 2015  sa v aréne Poprad stretlo kvarteto chlapčenských futsalových družstiev zo stredných škôl z Popradu. V hale panovala výborná atmosféra umocnená moderátorskými vstupmi a diváckymi súťažami, ale najmä podporou spolužiakov z hľadiska. Naši chlapci sa umiestnili po bojovnom výkone a pod trénerským vedením Jozefa Porackého  na peknom 2. mieste

Čítať ďalej...

Majstrovstvá Slovenska v CNC programovaní

Dňa 10.11.2015 sa na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo kvalifikačné kolo 2. ročníka MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA V CNC PROGRAMOVANÍ v kategóriách CNC frézovanie a CNC sústruženie. V CNC frézovaní našu školu reprezentoval Ján Oravec zo IV.D triedy, ktorý skončil v kvalifikačnom kole VÝCHODNÉ SLOVENSKO na 3. mieste a celkovo v rámci SLOVENSKEJ REPUBLIKY obsadil pekné 5. miesto. K peknému umiestneniu srdečne blahoželáme a tešíme sa na 3. ročník.

Ing. Jozef Školník

Prihlásenie