Úspech na súťaži ZENIT v strojárstve Doporučený

Zenit je súťaž „zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo. Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať odborné - teoretické vedomosti a odborno - praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve. Výsledkom súťaže sú samostatné tvorivé riešenia zadaných úloh.
Na 20. ročníku krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve našu školu reprezentovali žiaci Filip Pješčák IV. C, Jozef Gallik IV. C, Andrej Benko III. D a Kamil Rusnák I. C. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti mali žiaci za úlohu vypracovať technologický postup a elektronický test, ktorý obsahoval otázky z učiva strojárskych predmetov. V praktickej časti bolo úlohou vyrobiť výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie.
Po minuloročnom víťazstve sme obsadili 2. Filip Pješčák a 3. Jozef Gallik miesto na krajskom kole súťaže.

Výsledkami sme potvrdili, že v oblasti strojového obrábania patrí naša škola k veľmi úspešným.

Mgr. Samuel Vojtas