Postup do celoštátneho kola súťaže CINEAMA 2020 Doporučený

Krajské kolo súťaže CINEAMA

Prešovský samosprávny kraj a Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku zorganizovali v dňoch 26. – 27. júna 2020 v priestoroch SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku už 28. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2020. Táto celoslovenská postupová súťaž, ktorej odborným garantom je Národné osvetové centrum, patrí k vrcholným podujatiam v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Celkovo sa na tejto súťažnej prehliadke predstavilo 47 filmov v troch vekových skupinách autorov a jednotlivých žánrových kategóriách podľa propozícií súťaže. O celkových výsledkoch a postupujúcich filmoch na celoštátne kolo súťaže, rozhodovala porota v zložení:
- Ladislav Kiss /predseda poroty/
- PaedDr. Július Alcnauer, PhD. /člen poroty/
- Mgr. Alžbeta Verešpejová PhD. /člen poroty/

Naši žiaci Bibiána Mikluščáková a Richard Duľa získali v kategórii reportáž/dokument 3. miesto a zároveň postupujú na celoštátne kolo, ktoré  sa uskutoční 18. – 20. septembra 2020 v Bardejovských kúpeloch.

Regionálne kolo súťaže CINEAMA

CINEAMA je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby, ktorá sa koná od roku 1995 a nadviazala na súťaže a prehliadky, ktoré sa pod rôznymi názvami konali od roku 1960 (Celoslovenská prehliadka amatérskych filmov, Celoslovenská súťaž amatérskeho filmu, Celoslovenská súťažná prehliadka amatérskych filmov a videoprogramov a Celoštátna tvorivá súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby). Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film.

28. ročník regionálnej prehliadky filmov CINEAMA 2020 sa konal 27. 2. 2020  v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Tento rok sa do súťaže zapojili žiaci IV. A  Richard Duľa a Bibiána Mikluščáková s krátkym dokumentárnym filmom Kláštorisko a s reportážou s režisérom a scenáristom Antonom Majerčíkom. V kategórii reportáž a dokument získala dokumentárna snímka Kláštorisko 2. miesto a reportáž s Antonom Majerčíkom čestné uznanie a súťažná práca Kláštorisko zároveň postupuje na krajské kolo 24.- 25. 4. 2020 vo Svidníku.