2. a 3. miesto v krajskom kole súťaže Výtvarné spektrum Doporučený

brutovska perex9. júna sa uskutočnilo vyhodnotenie krajského kola súťaže Výtvarný salón v Humennom, ktorá je určená pre nadaných umelcov v širokej škále výtvarných techník. Z regionálneho kola postúpili aj naši žiaci do krajského kola a získali v kategórii B - kresba a grafika výborné 2. a 3. miesto. Na druhom mieste zažiarila Katarína Brútovská, I. A, ktorá prezentovala kombinovanú techniku kresby a vektorovej grafiky s názvom "Démonský dotyk". Na treťom mieste sa umiestnil Marko Makula, II. A so svojou vektorovou kresbou anjelov. Grafické práce vznikali s odbornou podporou učiteľa a majstra odborného výcviku Mgr. Pavla Roška. Oficiálne vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční 2. júla 2020 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.

Do celoštátneho kola postupujú všetky diela, ktoré získali cenu alebo čestné uznanie v krajskom kole súťaže. Celoštátne kolo sa uskutoční v dňoch 11. - 12. 9. 2020. Vernisáž výstavy a odovzdávanie ocenení bude prebiehať v piatok 11.9. v Dubnickom kaštieli v Dubnici nad Váhom. Workshopy, ktoré dopĺňajú program celoštátneho kola, budú prebiehať po obidva dni v Trenčíne.

Žiakom srdečne blahoželáme!

Článok o regionálnom kole + galéria.

„Démonský dotyk“