Výchovné poradenstvo

Kontakt:
Ing. Hana Geročová, výchovná poradkyňa
Učebňa č. 124, kabinet č. 303

Poradenský deň:
- nepárny týždeň: piatok od 8:40 - 13:00
- párny týždeň: piatok od 8:40 - 13:20

Konzultačné hodiny:
- každý týždeň: piatok od 8:40 - 11:15

Prihláška na štúdium na vysokých školách

1. Tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium (bakalárske) si zakúpte v predajniach ŠEVT (napr. obchodné centrum MAX, papiernictvo Papyrus – Nám. sv. Egídia...).

2. Študenti maturujúci v tomto školskom roku (v roku 2016) si svoju prihlášku vyplnia podľa priloženého vzoru pre daný odbor štúdia na našej škole. Na štvrtej strane prihlášky nevyplňujete nič.

Čítať ďalej...

Stop šikanovaniu

Motto: Sme škola, ktorá netoleruje šikanovanie v žiadnej forme.

Čo je šikanovanie?

Šikanovanie je to, keď jednotlivec alebo skupina úmyselne, väčšinou opakovane ubližuje druhým. Znamená to, že ti niekto, komu sa nemôžeš ubrániť, robí, čo ti je nepríjemné, čo ťa ponižuje, alebo to jednoducho bolí.

Čítať ďalej...

Šikanovanie – informácie pre rodičov

Existuje množstvo definícií a opisov šikanovania. Mierne sa odlišujú, ale z veľkej časti hovoria o tom istom:

  • šikanovanie je zákerné, opakované zneužívanie sily alebo postavenia na trápenie, zámerné prenasledovanie, robenie príkoria,
  • šikanovanie pokrýva veľkú škálu vedomých, pretrvávajúcich a nevítaných činov medzi jednotlivcami a skupinami, ktoré sú charakterizované fyzickým, psychickým, sexuálnym násilím a iným utrpením,
  • šikanovanie je dané rozdielnou mocou medzi osobou, ktorá šikanuje a osobou, ktorá je šikanovaná. Táto rozdielna moc je rozpoznaná, a preto využívaná tým, kto šikanuje.
Čítať ďalej...

TEST POVOLANIA - Určený pre žiakov (nielen) 4. ročníka

Odporúčam vám test povolania pre študentov posledných ročníkov. Je spracovaný podľa osobnostných typov Johna Hollanda a jeho cieľom je pomôcť študentom lepšie poznať samých seba a svoje vlastné osobnostné charakteristiky pre lepší výber vyššieho vzdelania a budúceho povolania. Test je zadarmo pre každého a v samotnom teste nájdete tiež ďalšie inštrukcie pre spracovanie výsledkov. Cez zimu 2010 Dream Foundation organizuje tento test po celej Európe a vy máte šancu zapojiť sa tiež.