Vyhodnotenie súťaže na tému: 25. výročie vzniku SR Doporučený

slovak Súťaži venovanej výročiu vzniku Slovenskej republiky a rozpadu ČSFR, ktorá sa konala 11.1. 2018 sa zúčastnilo 30 žiakov zo všetkých ročníkov. Test obsahoval 13 otázok, maximálny počet bodov bol 19. Výsledky:
   1. miesto: T. Gally, IV.A, 89%.
   2. miesto: R. Hodorovič, II.C, 79%, 
                      F. Novotný, II.C, 79%.
   3. miesto: P. Nemčík, II.C, 74%,
                     S. Ščavnický, II.B, 74%.

Úspešným súťažiacim blahoželáme.

Ing. Hana Geročová

Čítať ďalej...

Školské kolo súťaže CISCO Doporučený

2000px Cisco logo.svgCieľom súťaže bolo umožniť študentom SOŠT prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci programu Sieťových akadémií Cisco v Slovenskej republike a odborných predmetov.

Charakteristika súťaže:
Súťaž jednotlivcov – od študentov sa očakávali znalosti na úrovni vedomostí získaných v rámci programu Sieťových akadémií Cisco v rozsahu CCNA 1. Semester 1. – 6. kapitola.

Súťažili v dvoch častiach:
• teoretický vedomostný test 31 otázok v časovom limite max. 30 minút
• zadanie úlohy v programe Cisco Packet Tracert na riešenie v časovom limite max. 30 minút 

Súťaž sa konala 7. 12. 2017 v učebni U319 a zúčastnilo sa 11 žiakov IV. B triedy.

Víťazmi školského kola sú študenti:
1. miesto - Michal Kormaník (IV.B)
2. miesto – Pavol Štec (IV.B)
3. miesto – Ivan Reiberger (IV.B)

Všetkým zúčastneným chceme poďakovať za ich záujem a prajeme veľa úspechov pri ďalšom štúdiu.

Ing. František Bukovinský

Čítať ďalej...

Výsledky súťaže Juvenes Translatores Doporučený

Milí priaznivci anglického jazyka,
Mikulášsky deň sa vybraní študenti rozhodli osláviť iným spôsobom...Stretli sme sa pri preklade textu, ktorý nám zaslala Európska komisia a jeho zámerom bolo preveriť naše vedomosti v oblasti prekladu, a hlavne porozumenia textu z anglického do slovenského jazyka. Obsahom súťažného prekladu boli informácie o Európskej únii a jej prínosoch pre nás – pre ľudí, žijúcich na Starom kontinente :-)

Víťazmi školského kola sú študenti:
1. miesto – Adam Astl (III.B)
2. miesto – Matej Čurný (I.A)
3. miesto – Lukáš Hayden (III.C)

Všetkým zúčastneným prekladateľom chceme poďakovať za ich záujem a príjemné čítanie preložených textov a už teraz sa všetci tešíme na budúci ročník tejto zaujímavej súťaže... 
Pekný deň.

 Ing. Marek Broško

Čítať ďalej...

Vyhodnotenie súťaže Vianočná pohľadnica Doporučený

Vianočný čas – už je aj v nás, len pár dní a je to tu zas. Aj tento rok predvianočnú atmosféru umocnila školská súťaž Vianočná pohľadnica, do ktorej sa zapojili grafici digitálnych médií zo všetkých ročníkov. Tak ako mráz kreslí prekrásne maľby na sklá okien, tak sa aj naši grafici pokúsili vytvoriť zaujímavé grafické návrhy. V predvianočnom čase sme zahltení veľkým počtom vianočných reklám, letákov, či pohľadníc, z ktorých niektoré sú gýčové, preplnené množstvom vianočných symbolov, bez originality, či myšlienky. Cieľom tejto súťaže bolo orientovať žiakov na invenciu, aby do svojho grafického návrhu zaradili nápad, vynaliezavosť, kreativitu. A to bolo aj základným kritériom, pri hodnotení vianočných pohľadníc. Porotu najviac zaujal nápad s dreveným manekýnom, ktorý grafikom slúži ako predloha pri výučbe kreslenia. Kreatívna bola aj typografická kresba od Mirky Bednarčíkovej, III. A. Invečný bol aj grafický návrh s ľudovým motívom, ktorý vytvoril Timotej Kocúrek, IV. A.
Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili a žiakom úspešných prác blahoželáme!

1. miesto - Ľuboš Krolák, II. A
2. miesto - Mirka Bednarčíková, III. A
3. miesto - Timotej Kocúrek, IV. A

Čestné uznanie za zaujímavú kresbu s motívom našej školy: Kristián Simkanič, II. A

Čítať ďalej...

Ocenenia vo výtvarnej súťaži Anjel Vianoc 2017 Doporučený

anjel 2017Tatranská galéria Poprad už tradične aj tento rok organizovala výtvarnú súťaž Anjel Vianoc pre žiakov materských, základných a stredných škôl. V súťažnej kategórii Stredné školy získali naši grafici digitálnych médií cenu za kolekciu animácií a čestné uznanie za vektorovú kresbu.
Miroslava Bednarčíková - III.A - za animáciu Farebné Vianoce 
Radoslav Heteš - III.A - za animáciu Kúzlo Vianoc 
Radka Ilčíková - III.A - za animáciu Vianočná krajina 
Monika Hamborská - II.A - za vektorovú kresbu „Nosič svetla“

Spoločne sa tešíme z úspechu žiakov a srdečne blahoželáme.
Viac informácií o súťaži a fotogalériu nájdete tu: https://goo.gl/585pqM

Mgr. Pavol Roško

Čítať ďalej...

Víťazstvo v krajskom kole súťaže ZENIT Doporučený

pohar zenit malyZenit je súťaž „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách. Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať odborné - teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve. Má postupový charakter formou postupových súťaží, začína školským kolom, pokračuje krajským kolom a končí celoštátnym. Výsledkom súťaže sú samostatné tvorivé riešenia zadaných úloh.
Na 19. ročníku krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve našu školu reprezentovali žiaci Dávid Čmel IV. C a Dávid Špirka IV. C. Konalo sa 29.11.2017 v Prešove. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti mali žiaci za úlohu vypracoval technologický postup a elektronický test, ktorý obsahoval otázky z učiva strojárskych predmetov. V praktickej časti bolo úlohou vyrobiť výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie.

Víťazstvom si náš žiak Dávid Čmel vybojoval postup do celoštátneho kola. Za reprezentáciu školy si obidvaja žiaci zaslúžia poďakovanie.

Mgr. Samuel Vojtas

Čítať ďalej...

Digital Media Conference v Prahe Doporučený

„Bolo to super, kedy pôjdeme znova?“ (jeden z účastníkov) Skoré studené ráno, 0.30 hod., vlaková stanica Poprad- Tatry. 10 študentov z rôznych ročníkov odboru Grafik digitálnych médií, pár rodičov a dvaja pedagógovia. „Prezenčka“, posledné pokyny, rozlúčka. 0.56 hod posledné zamávanie a vyrážame na západ. Smer Praha, Digital media Conference 2017. Príjemné tlmené osvetlenie nás postupne všetkých uspávalo. Viac či menej oddýchnutí sme všetci vystúpili pred ôsmou hodinou na Hlavním nádraží.
Rozľahlá stanica sa s nami chvíľu hrala na schovávačku, ale automat na lístky sme napokon našli a zvládli aj jeho obsluhu, hoci rad, ktorý sme vytvorili a čas, ktorý sme pri ňom strávili, určite nepotešil ostatných náhliacich sa cestujúcich, stojacich za nami.
Ostrý ranný vzduch nás dokonale prebudil pri čakaní na električku. Mezi hřbitovy, Na hroudě, Krematorium, Strašnická - niekoľko názvov staníc, čo nám utkveli v pamäti.
Vystúpili sme doslova pár metrov od obchodného centra Hostivař, kde na nás čakalo príjemné prekvapenie. Hoci sme skutočne chvíľu pochybovali, že sme na správnom mieste, dorazili sme do cieľa. Čakanie na registráciu sme si spríjemnili a skrátili sledovaní asi šiestich veľkých obrazoviek, kde bežali nádherné ukážky rôznych produktov vytvorených v prostredí Cinema 4D. Bolo sa skutočne na čo dívať a inšpirovať sa. A to sa ešte konferencia nezačala!
Čítať ďalej...

1. miesto v medzinárodnej fotografickej súťaži Doporučený

Cieľom medzinárodnej fotosúťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“ je propagácia nutnosti ochrany pred svetelným znečistením, ochrana nočného životného prostredia. Prirodzená nočná tma je ohrozená, je to veľmi vážny environmentálny problém. Do 7. ročníka bolo zaslaných 112 súťažných prác od 30 autorov. Súťaž organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov - Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV.

Do sútaže sa prihlásil aj náš čerstvý absolvent študijného odboru Grafik digitálnych médií - Kamil Sarnecký so svojou fotografiou, ktorá bola použitá aj v jeho maturitnom projekte. Kamil Sarnecký získal cenné prvé miesto v jednej z troch kategórií. Blahoželáme a tešíme sa z jeho úspechu.

Mgr. Pavol Roško

Viac informácií o súťaži: http://goo.gl/kGyJCK

sarnecky1

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála