Kvapka krvi Doporučený

Pozývame všetkých darcov a prvodarcov začať nový školský rok dobrým skutkom.
Príďte darovať krv 14. septembra 2017 od 8.00 hod. do 11.00 hod., na 1. poschodí v priestoroch zborovne.

 

Čítať ďalej...

Začiatok školského roka 2017/2018 Doporučený

Začiatok školského roka bude 4. septembra 2017 o 8.30 hod. 

Prváci sa zhromaždia vo vstupnej hale školy, kde si ich preberú pridelení triedni učitelia. Ostatní žiaci pôjdu priamo do svojich tried. Zoznam tried a triednych učiteľov si môžete pozrieť na EDUPAGE.

Žiaci zaradení na školský internát sa môžu prísť ubytovať 3. septembra 2017 od 17.00 hod.

Čítať ďalej...

Komisionálne skúšky za 2. polrok šk. r. 2016/2017

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej Ing. Ľubomír Rokos v zmysle Vyhlášky č. 80/1991 Zb. o stredných školách § 18 odst.2 menuje skúšobné komisie na vykonanie komisionálnych skúšok za 2. polrok školského roka 2016/2017 podľa priloženého zoznamu.

Komisionálne skúšky sa uskutočnia 22. augusta 2017 od 8.00 hod.

 

Čítať ďalej...

Vzdelávanie zamestnancov Tatravagónky a.s. Poprad Doporučený

logo tapoV mesiaci jún a júl naša škola na žiadosť spoločnosti Tatravagónka pripravila kurz pre zamestnancov firmy. Kurz bol zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pre manuálnu obsluhu a ovládanie CNC obrábacieho stroja.
Po úspešnom absolvovaní kurzu 40 zamestnancov spoločnosti Tatravagónka získalo certifikát v prítomnosti zástupcov spoločnosti - personálnej riaditeľky Ing. Márii Vraniakovej a Ing. Radky Bosákovej, riaditeľa školy Ing. Ľubomíra Rokosa a lektorov. – Ing. Richarda Smetanu, Ing. Beáta Starinskej, Ing. Jozefa Školníka a Bc. Vladislava Szentiványho.
Je to ďalšia forma dobrej spolupráce školy a stabilného zamestnávateľa v regióne popri systéme duálneho vzdelávania, náborových akcií firmy a exkurzií v spoločnosti.

Ing. Beáta Starinská

Čítať ďalej...

Exkurzia v Múzeu letectva v Košiciach Doporučený

V stredu 28.5.2017 sa žiaci III. B MPS a zúčastnilo exkurzie v Múzeu letectva v Košiciach. 
Expozícia je rozdelená na: 
  • Expozícia počiatkov letectva do roku 1945
  • Expozícia od roku 1945
  • Expozícia prístrojovej techniky
  • Galéria prezidentských lietadiel
  • Cestná doprava

Žiakov jednotlivé časti expozície zaujali. Získali prehľad o technickom vývoji lietadiel, leteckých motorov, prístrojov a informácií súvisiacich s letectvom a cestnej dopravy.

Ing. František Bukovinský
Čítať ďalej...

Prihlásenie