Vzdelávanie zamestnancov Tatravagónky a.s. Poprad Doporučený

logo tapoV mesiaci jún a júl naša škola na žiadosť spoločnosti Tatravagónka pripravila kurz pre zamestnancov firmy. Kurz bol zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pre manuálnu obsluhu a ovládanie CNC obrábacieho stroja.
Po úspešnom absolvovaní kurzu 40 zamestnancov spoločnosti Tatravagónka získalo certifikát v prítomnosti zástupcov spoločnosti - personálnej riaditeľky Ing. Márii Vraniakovej a Ing. Radky Bosákovej, riaditeľa školy Ing. Ľubomíra Rokosa a lektorov. – Ing. Richarda Smetanu, Ing. Beáta Starinskej, Ing. Jozefa Školníka a Bc. Vladislava Szentiványho.
Je to ďalšia forma dobrej spolupráce školy a stabilného zamestnávateľa v regióne popri systéme duálneho vzdelávania, náborových akcií firmy a exkurzií v spoločnosti.

Ing. Beáta Starinská

Čítať ďalej...

Prázdniny, prázdniny osem týždňov voľna máme, máme prázdniny, ... Doporučený

Ako učiteľov, tak i žiakov a ich rodičov posledných 10 mesiacov čosi spájalo. Aj keď každý z nás prežil v tomto školskom roku v budove našej školy svoj vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy i úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné a tým je táto škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života. V jej mene si dovolíme poďakovať žiakom za rešpektovanie pravidiel, ktoré ako každá správna škola má, učiteľom za prácu, ktorú tento rok vykonali a rodičom, že nám dôverovali ...

Na záver školského roku nám zostáva zaželať Vám – žiakom leto, aké má byť s nezabudnuteľnými zážitkami, a Vám – učiteľom – želáme príjemné nastávajúce dni, načerpanie veľa novej energie, aby ste mohli z nej o 2 mesiace rozdávať,
želáme vám čo najviac žiakov, ktorých vzdelávanie baví,
a snáď ešte jedno – zázračný prameň, v ktorom vždy nájdeme dostatok odhodlania a síl do našej práce!

Pekné prázdniny a dovolenky všetkým! Stretneme sa 4. septembra 2017. Dovidenia.

 

Čítať ďalej...

Exkurzia v Múzeu letectva v Košiciach Doporučený

V stredu 28.5.2017 sa žiaci III. B MPS a zúčastnilo exkurzie v Múzeu letectva v Košiciach. 
Expozícia je rozdelená na: 
  • Expozícia počiatkov letectva do roku 1945
  • Expozícia od roku 1945
  • Expozícia prístrojovej techniky
  • Galéria prezidentských lietadiel
  • Cestná doprava

Žiakov jednotlivé časti expozície zaujali. Získali prehľad o technickom vývoji lietadiel, leteckých motorov, prístrojov a informácií súvisiacich s letectvom a cestnej dopravy.

Ing. František Bukovinský
Čítať ďalej...

Náš žiak medzi ocenenými v Prešovskom samosprávnom kraji Doporučený

V pondelok 26. júna 2017 sa odovzdávali ocenenia pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo pri príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017 na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Nás teší, že medzi ocenenými žiakmi bol aj náš žiak IV. B triedy Janko Kašpárek. Najúspešnejší žiaci boli ocenení plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania. O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva  PSK. 

Bolo pre mňa príjemným prekvapením, keď mi oznámili že si mám prísť prevziať cenu Lux Mentium v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Po privítaní predsedom PSK a moderátormi na nás čakal príjemný program, spevácke vystúpenie v podaní Jaroslava Dvorského, dievčenského speváckeho zboru Hotelovej akadémie v Prešove , chalanov zo Strednej lesníckej školy a tanečné vystúpenie dievčat zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove. Veľmi si cením, že niečo takéto na Slovensku a taktiež v PSK funguje. Je to morálne ocenenie Vašej práce navyše. Nielen pre ocenených učiteľov je toto ocenenie určite zadosťučinením, keďže sa stretávajú často s ťažkosťami či nepochopením pri ich práci. Som veľmi vďačný za to že som mohol byť jeden z mála ocenených. Taktiež by som sa chcel poďakovať mojej pani uč. triednej Božke Broškovej, ktorá ma celé 4 roky viedla, motivovala, povzbudzovala, prinášala úsmev na tvár a vychovávala. Taktiež by som sa chcel poďakovať mojím majstrom a učiteľom, hlavne pánovi majstrovi Ladislavovi Garamsegymu, pani zástupkyni Monike Mašlejovej a pánovi riaditeľovi Ľubomírovi Rokosovi, bez ktorých by som toto krásne ocenenie Lux Mentium určite nezískal.

Janko Kašpárek
Čítať ďalej...

Exkurzia v Slovenskom technickom múzeu Doporučený

14. jún 2017 bol pre žiakov 1.B triedy trochu netradičný. Školské lavice vymenili za interaktívne exponáty vo Vedecko – technickom centre v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, ktoré zábavno-náučnou formou prezentovali základy vedy a techniky. Vo výstavných sieňach boli zastúpené prírodné vedy - fyzika, mechanika, z optiky zaujímavé optické klamy a ilúzie 3D a 2D, elektrina, magnetizmus, zmyslové vnemy, exponáty zamerané na prezentáciu javov z oblasti elektrotechniky, demonštračné zariadenia na výrobu elektrickej energie. Mohli si odskúšať rôzne hlavolamy, podľa návodu experimentovať a pozorovať fyzikálne javy. Po precvičení hlavičiek chlapci dostali odmenu v podobe rozchodu, kde si doplnili energiu aj v McDonalde. Myslím, že sme všetci strávili pekný deň a určite si to ešte niekedy zopakujeme.
Ing. Mrkvicová, Ing. Šramko
Čítať ďalej...

Vyhodnotenie olympiády z dejepisu Doporučený

Už tradične sa začiatkom júna stretávajú žiaci prvých a druhých ročníkov na olympiáde z predmetu dejepis. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov všetkých tried prvého ročníka a 15 žiakov druhého ročníka.

Výsledky:

Prvý ročník: 30 otázok, max. počet bodov 51
Poradie:
1. miesto Málik T., I.B, 82%
2. miesto Kopáč M., I.A, 75%
3. miesto Ščavnický S., I.B, 71%; Zubal, I.B, 71%; Mrva T., I.C, 71%

Druhý ročník: 35 otázok, max. počet bodov 59
Poradie:
1. miesto Lačný O., II.C, 75%
2. miesto Semaňák M., II.B, 68%; Mačutek J., II.C, 68%
3. miesto Pješčak J., II.C, 56%

Blahoželáme!!!!

Vypracovala: Ing. Hana Geročová 

Čítať ďalej...

Záverečné skúšky pre odbor obrábač kovov

Ústna časť záverečných skúšok - rozpis:

 

Výsledky písomnej časti praktických záverečných skúšok:

Informácie k záverečným skúškam:

Slávnostné otvorenie záverečných skúšok pre učebný odbor obrábač kovov sa uskutoční dňa 16. júna 2017 v učebni 220 o 08.30 h.

Žiaci sú povinní priniesť si so sebou občiansky preukaz, písacie potreby (pero, ceruza, ...).

Čítať ďalej...

Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi Doporučený

Vo štvrtok 11.5.2017 sa 46 žiakov I. - III. ročníka odboru MPS a POZSaZ zúčastnilo exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi.
Expozíciou múzea nás sprevádzala mladá lektorka Lucia, ktorá podala žiakom veľmi podrobné informácie o živote väzňov v pracovnom tábore v Seredi a o transportoch židovských spoluobčanov do pracovných a vyhladzovacích táborov v Poľsku, Nemecku …
Po prehliadke areálu pracovného tábora sme absolvovali prednášku s videoprojekciou na tému „ Úteky z táborov smrti“. Žiaci sa tak oboznámili so zaujímavými osobnosťami, príbehmi ľudí a historickými udalosťami prostredníctvom fotografií, plagátov a rôznych artefaktov.
Cestou späť do Popradu sme zažili nepríjemnú situáciu, keď na zadnom kolese autobusu praskla pneumatika. Chcem touto cestou poďakovať kolegovi Ing. M. Šramkovi a žiakovi III.C F. Saloušekovi za veľmi ochotnú pomoc pánovi šoférovi pri výmene kolesa. Do Popradu sme prišli oneskorene až okolo 20. hodiny, ale plní zážitkov.

Ing. Hana Geročová

Čítať ďalej...

Vyhodnotenie vedomostného testu Doporučený

Vo štvrtok 27.4. si už tradične mohli žiaci tretích ročníkov preveriť svoje vedomosti z oblasti spoločenských a prírodných vied, techniky, športu a histórie vo vedomostnom teste. Testu sa zúčastnilo 25 žiakov. Žiaci mohli dosiahnuť maximálny počet 54 bodov zo 40 zadaní/ úloh/. Výsledky:

1. miesto Novotný S., III. A, 76 %
2. miesto Ondruš M., III. C, 69 %
3. miesto Gally T., III. A, 67 %

Blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.

Ďalšie umiestnenia a správne odpovede poskytne Ing. H.Geročová

V Poprade 2. 5. 2017

Vypracovala : Ing. Hana Geročová

Čítať ďalej...

Prihlásenie