Finále celoslovenskej súťaže Junior Internet Doporučený

ji logoV dňoch 31. 3. a 1. 4. 2017 sa uskutočnilo na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave finále celoslovenskej súťaže Junior Internet pre žiakov základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí sa zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn. Záštitu nad súťažou prijali Dušan Chrenek vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR a prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií.

Do súťaže bolo zaslaných vyše 270 prác, z ktorých 60 najlepších postúpilo do finále súťaže. Postupujúcou prácou sa stal aj projekt propagačného webového sídla Región Spiš žiačky Miroslavy Bednarčíkovej, II. A - študijný odbor Grafik digitálnych médií. V úvodnej časti svojho vystúpenia Mirka prezentovala svoju prácu pred odbornou porotou a v záverečnej časti čelila otázkam jednotlivých členov poroty a publika. Súťaž ovládli počtom projektov chlapci, ale Mirka ukázala, že oblasť informačných technológií je zaujímavá a atraktívna aj pre dievčatá. Za postup do finále súťaže a príkladnú reprezentáciu našej školy jej  patrí vďaka.

Ing. Erik Mašlej