Výborné umiestnenie na krajskom kole SOČ v Starej Ľubovni Doporučený

soc logoStredoškolská odborná činnosť prispieva k rozvíjaniu talentu nadaných žiakov, vedie ich k cieľavedomej práci a každoročne prezentuje ich odborné vedomosti i tvorivé myslenie. Záujmovo-vzdelávacia činnosť žiakov stredných škôl je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, počas ktorého získané teoretické poznatky môžu žiaci neskôr zúročiť v praxi. Tí najlepší zo školských kôl reprezentujú svoju školu.
V piatok 31. marca 2017 sa uskutočnila v Starej Ľubovni už 39. prehliadka krajského kola stredoškolskej odbornej činnosti. Našu „Kukučínku“ zastupovali dvaja žiaci. Prvým bol budúci grafik digitálnych médií Daniel Faix z III. A, ktorý sa v kategórii Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba so svojou prácou Fotokniha „Tam pod Tatrami“ umiestnil v konkurencii ďalších 18 prác na 4. mieste. Našim druhým želiezkom v ohni bol štvrták - mechanik počítačových sietí zo IV. B Ján Kašpárek v kategórii Strojárstvo, hutníctvo, doprava so svojím 3D CNC obrábacím strojom – frézovačkou nám urobil ešte väčšiu radosť. Ján Kašpárek vo veľmi náročnom odbore obsadil veľmi pekné 2. miesto a postúpil na celoštátne kolo do Banskej Bystrice (27. - 28. apríl 2017), kde mu budeme všetci držať palce. Bez silnej podpory a nezištnej pomoci učiteľov a majstrov odborného výcviku by to, ale určite nešlo.
Našim úspešným žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena školy.

Ing. Monika Mašlejová, zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie