Arduino Day Košice Doporučený

Dňa 5.4.2017 sme sa zo žiakmi IV.B Jánom Kašparekom a Matúšom Milanom zúčastnili akcie Arduino Day konanej na Katedre počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach.
Arduino Day je celosvetovou oslavou narodenín vývojovej dosky Arduino. V priebehu 24 hodín sa po celom svete organizujú rozličné akcie, na ktorých sa stretávajú ľudia zaujímajúci sa o Arduino a zdieľajú svoje skúsenosti alebo sa môžu niečo nové naučiť.
Akcia bola venovaná popisu otvoreného hardvéru a softvéru na baze Arduina, jeho aplikácii v praxi a vo vyučovacom procese. Na akcii boli uvedené aj novinky spoločnosti Cisco v oblasti NetAcad: Internet veci a možnosti využitia Arduina ako súčasti internetu veci. Tiež novinky programu Packet Tracer.
Súčasťou boli tvorivé dielne, kde sa mohlo prakticky vyskúšať niečo s Arduinom. Bola pripravena Show Room, kde boli pripravené hotové projekty zrealizované s Arduinom a ľudia, ktorí ich vytvorili sa radi pochválili so svojimi skúsenosťami.
Na akcii bolo prezentované využitie programu NetAcad Cisco a aplikácie Arduina v ŠkVP.

Ing. František Bukovinský