Výberové konanie

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad prijme do pracovného pomeru: