Bronz v okresnom kole vo volejbale žiakov SŠ Doporučený

Dňa 12.4.2017 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale chlapcov stredných škôl. Naša škola sa umiestnila na krásnom treťom mieste. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Daniel Faix, Maroš Kupčo, Lukáš Olejník, Ivan Reiberger, Mikuláš Karol Žigmund, Jozef Gállik, Michal Lichvár, Roman Zubaj, Ivan Bajcura, Patrik Janžo a Tomáš Ištoci. Žiakom blahoželáme k úspechu.

Výsledky:
semifinále:
Gymnázium Kukučínova – Obchodná akadémia 2:0
SOS Technická – Gymnázium DT 1:2

O 3 miesto:
SOS Technická - Obchodná akadémia 2:1

Finále:
Gymnázium Kukučínova - Gymnázium DT 2:0

Mgr. Roman Poracký