Oznam - skúška na získanie §21

  • Napísal(a)  Ing. Peter Stano
  • Prečítané 328 krát

Dňa 30. 5. 2017 o 7.30 hod. sa bude konať na SOŠT Poprad, Ul. Kukučínova 483/12, skúška na získanie § 21 – elektrotechnik. Skúšky sa môžu zúčastniť žiaci študijného odboru 2426K mechanik počítačových sietí, po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky.

Záujemcovia o absolvovanie skúšky odovzdajú potvrdenie o zaplatení poplatku, vyplnenú a potvrdenú prihlášku lekárom, do 15. 5. 2017 Ing. Petrovi Stanovi.

Poplatok za vykonanie skúšky vo výške 20,- € zaplatia záujemci na ekonomickom úseku u p. Spišákovej.