Vyhodnotenie vedomostného testu Doporučený

  • Napísal(a)  Vypracovala : Ing. Hana Geročová
  • Prečítané 1102 krát

Vo štvrtok 27.4. si už tradične mohli žiaci tretích ročníkov preveriť svoje vedomosti z oblasti spoločenských a prírodných vied, techniky, športu a histórie vo vedomostnom teste. Testu sa zúčastnilo 25 žiakov. Žiaci mohli dosiahnuť maximálny počet 54 bodov zo 40 zadaní/ úloh/. Výsledky:

1. miesto Novotný S., III. A, 76 %
2. miesto Ondruš M., III. C, 69 %
3. miesto Gally T., III. A, 67 %

Blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.

Ďalšie umiestnenia a správne odpovede poskytne Ing. H.Geročová

V Poprade 2. 5. 2017

Vypracovala : Ing. Hana Geročová