Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi Doporučený

Vo štvrtok 11.5.2017 sa 46 žiakov I. - III. ročníka odboru MPS a POZSaZ zúčastnilo exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi.
Expozíciou múzea nás sprevádzala mladá lektorka Lucia, ktorá podala žiakom veľmi podrobné informácie o živote väzňov v pracovnom tábore v Seredi a o transportoch židovských spoluobčanov do pracovných a vyhladzovacích táborov v Poľsku, Nemecku …
Po prehliadke areálu pracovného tábora sme absolvovali prednášku s videoprojekciou na tému „ Úteky z táborov smrti“. Žiaci sa tak oboznámili so zaujímavými osobnosťami, príbehmi ľudí a historickými udalosťami prostredníctvom fotografií, plagátov a rôznych artefaktov.
Cestou späť do Popradu sme zažili nepríjemnú situáciu, keď na zadnom kolese autobusu praskla pneumatika. Chcem touto cestou poďakovať kolegovi Ing. M. Šramkovi a žiakovi III.C F. Saloušekovi za veľmi ochotnú pomoc pánovi šoférovi pri výmene kolesa. Do Popradu sme prišli oneskorene až okolo 20. hodiny, ale plní zážitkov.

Ing. Hana Geročová