Záverečné skúšky pre odbor obrábač kovov

Ústna časť záverečných skúšok - rozpis:

 

Výsledky písomnej časti praktických záverečných skúšok:

Informácie k záverečným skúškam:

Slávnostné otvorenie záverečných skúšok pre učebný odbor obrábač kovov sa uskutoční dňa 16. júna 2017 v učebni 220 o 08.30 h.

Žiaci sú povinní priniesť si so sebou občiansky preukaz, písacie potreby (pero, ceruza, ...).