Vyhodnotenie olympiády z dejepisu Doporučený

Už tradične sa začiatkom júna stretávajú žiaci prvých a druhých ročníkov na olympiáde z predmetu dejepis. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov všetkých tried prvého ročníka a 15 žiakov druhého ročníka.

Výsledky:

Prvý ročník: 30 otázok, max. počet bodov 51
Poradie:
1. miesto Málik T., I.B, 82%
2. miesto Kopáč M., I.A, 75%
3. miesto Ščavnický S., I.B, 71%; Zubal, I.B, 71%; Mrva T., I.C, 71%

Druhý ročník: 35 otázok, max. počet bodov 59
Poradie:
1. miesto Lačný O., II.C, 75%
2. miesto Semaňák M., II.B, 68%; Mačutek J., II.C, 68%
3. miesto Pješčak J., II.C, 56%

Blahoželáme!!!!

Vypracovala: Ing. Hana Geročová