Exkurzia v Slovenskom technickom múzeu Doporučený

14. jún 2017 bol pre žiakov 1.B triedy trochu netradičný. Školské lavice vymenili za interaktívne exponáty vo Vedecko – technickom centre v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, ktoré zábavno-náučnou formou prezentovali základy vedy a techniky. Vo výstavných sieňach boli zastúpené prírodné vedy - fyzika, mechanika, z optiky zaujímavé optické klamy a ilúzie 3D a 2D, elektrina, magnetizmus, zmyslové vnemy, exponáty zamerané na prezentáciu javov z oblasti elektrotechniky, demonštračné zariadenia na výrobu elektrickej energie. Mohli si odskúšať rôzne hlavolamy, podľa návodu experimentovať a pozorovať fyzikálne javy. Po precvičení hlavičiek chlapci dostali odmenu v podobe rozchodu, kde si doplnili energiu aj v McDonalde. Myslím, že sme všetci strávili pekný deň a určite si to ešte niekedy zopakujeme.
Ing. Mrkvicová, Ing. Šramko