Náš žiak medzi ocenenými v Prešovskom samosprávnom kraji Doporučený

V pondelok 26. júna 2017 sa odovzdávali ocenenia pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo pri príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017 na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Nás teší, že medzi ocenenými žiakmi bol aj náš žiak IV. B triedy Janko Kašpárek. Najúspešnejší žiaci boli ocenení plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania. O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva  PSK. 

Bolo pre mňa príjemným prekvapením, keď mi oznámili že si mám prísť prevziať cenu Lux Mentium v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Po privítaní predsedom PSK a moderátormi na nás čakal príjemný program, spevácke vystúpenie v podaní Jaroslava Dvorského, dievčenského speváckeho zboru Hotelovej akadémie v Prešove , chalanov zo Strednej lesníckej školy a tanečné vystúpenie dievčat zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove. Veľmi si cením, že niečo takéto na Slovensku a taktiež v PSK funguje. Je to morálne ocenenie Vašej práce navyše. Nielen pre ocenených učiteľov je toto ocenenie určite zadosťučinením, keďže sa stretávajú často s ťažkosťami či nepochopením pri ich práci. Som veľmi vďačný za to že som mohol byť jeden z mála ocenených. Taktiež by som sa chcel poďakovať mojej pani uč. triednej Božke Broškovej, ktorá ma celé 4 roky viedla, motivovala, povzbudzovala, prinášala úsmev na tvár a vychovávala. Taktiež by som sa chcel poďakovať mojím majstrom a učiteľom, hlavne pánovi majstrovi Ladislavovi Garamsegymu, pani zástupkyni Monike Mašlejovej a pánovi riaditeľovi Ľubomírovi Rokosovi, bez ktorých by som toto krásne ocenenie Lux Mentium určite nezískal.

Janko Kašpárek