Komisionálne skúšky za 2. polrok šk. r. 2016/2017

  • Napísal(a)  Ing. Monika Mašlejová
  • Prečítané 531 krát

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej Ing. Ľubomír Rokos v zmysle Vyhlášky č. 80/1991 Zb. o stredných školách § 18 odst.2 menuje skúšobné komisie na vykonanie komisionálnych skúšok za 2. polrok školského roka 2016/2017 podľa priloženého zoznamu.

Komisionálne skúšky sa uskutočnia 22. augusta 2017 od 8.00 hod.