Začiatok školského roka 2017/2018 Doporučený

Začiatok školského roka bude 4. septembra 2017 o 8.30 hod. 

Prváci sa zhromaždia vo vstupnej hale školy, kde si ich preberú pridelení triedni učitelia. Ostatní žiaci pôjdu priamo do svojich tried. Zoznam tried a triednych učiteľov si môžete pozrieť na EDUPAGE.

Žiaci zaradení na školský internát sa môžu prísť ubytovať 3. septembra 2017 od 17.00 hod.