Tlačivá pre oslobodenie od TV Doporučený

Tlačivá pre oslobodenie od telesnej výchovy nájdete v ponuke škola / dokumenty:

https://www.sostpoprad.sk/skola/informacie/dokumenty/category/58-oslobodenie-od-telesnej-vychovy