Vyhodnotenie súťaže Vianočná pohľadnica Doporučený

Vianočný čas – už je aj v nás, len pár dní a je to tu zas. Aj tento rok predvianočnú atmosféru umocnila školská súťaž Vianočná pohľadnica, do ktorej sa zapojili grafici digitálnych médií zo všetkých ročníkov. Tak ako mráz kreslí prekrásne maľby na sklá okien, tak sa aj naši grafici pokúsili vytvoriť zaujímavé grafické návrhy. V predvianočnom čase sme zahltení veľkým počtom vianočných reklám, letákov, či pohľadníc, z ktorých niektoré sú gýčové, preplnené množstvom vianočných symbolov, bez originality, či myšlienky. Cieľom tejto súťaže bolo orientovať žiakov na invenciu, aby do svojho grafického návrhu zaradili nápad, vynaliezavosť, kreativitu. A to bolo aj základným kritériom, pri hodnotení vianočných pohľadníc. Porotu najviac zaujal nápad s dreveným manekýnom, ktorý grafikom slúži ako predloha pri výučbe kreslenia. Kreatívna bola aj typografická kresba od Mirky Bednarčíkovej, III. A. Invečný bol aj grafický návrh s ľudovým motívom, ktorý vytvoril Timotej Kocúrek, IV. A.
Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili a žiakom úspešných prác blahoželáme!

1. miesto - Ľuboš Krolák, II. A
2. miesto - Mirka Bednarčíková, III. A
3. miesto - Timotej Kocúrek, IV. A

Čestné uznanie za zaujímavú kresbu s motívom našej školy: Kristián Simkanič, II. A