Výsledky súťaže Juvenes Translatores Doporučený

Milí priaznivci anglického jazyka,
Mikulášsky deň sa vybraní študenti rozhodli osláviť iným spôsobom...Stretli sme sa pri preklade textu, ktorý nám zaslala Európska komisia a jeho zámerom bolo preveriť naše vedomosti v oblasti prekladu, a hlavne porozumenia textu z anglického do slovenského jazyka. Obsahom súťažného prekladu boli informácie o Európskej únii a jej prínosoch pre nás – pre ľudí, žijúcich na Starom kontinente :-)

Víťazmi školského kola sú študenti:
1. miesto – Adam Astl (III.B)
2. miesto – Matej Čurný (I.A)
3. miesto – Lukáš Hayden (III.C)

Všetkým zúčastneným prekladateľom chceme poďakovať za ich záujem a príjemné čítanie preložených textov a už teraz sa všetci tešíme na budúci ročník tejto zaujímavej súťaže... 
Pekný deň.

 Ing. Marek Broško