Vyhodnotenie súťaže na tému: 25. výročie vzniku SR Doporučený

 • Napísal(a)  Ing. Hana Geročová
 • Prečítané 324 krát
slovak Súťaži venovanej výročiu vzniku Slovenskej republiky a rozpadu ČSFR, ktorá sa konala 11.1. 2018 sa zúčastnilo 30 žiakov zo všetkých ročníkov. Test obsahoval 13 otázok, maximálny počet bodov bol 19. Výsledky:
   1. miesto: T. Gally, IV.A, 89%.
   2. miesto: R. Hodorovič, II.C, 79%, 
                      F. Novotný, II.C, 79%.
   3. miesto: P. Nemčík, II.C, 74%,
                     S. Ščavnický, II.B, 74%.

Úspešným súťažiacim blahoželáme.

Ing. Hana Geročová