Show your knowledge about English speaking countries.... Doporučený

Show your knowledge about English speaking countries....

Pod týmto názvom sa skrývala netradičná súťaž medzi tromi päťčlennými tímami zo štvrtého ročníka. Uskutočnila sa 16. februára 2018 a bola zameraná na rôzne oblasti života: históriu, ekonomiku, umenie a geografiu v anglicky hovoriacich krajinách (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, USA, Kanada, Nový Zéland a Austrália).

Súťaž mala interaktívno-vzdelávací charakter, pretože súťažiaci mohli používať mapy, tablety aj prekladové slovníky. Museli sa popasovať s množstvom otázok, ktoré rozšírili ich obzor, prehľad a vedomosti. Účasťou v tejto súťaži sa zároveň naučili byť lídrom tímu, pracovať tímovo aj vedieť hľadať informácie a overovať ich z rôznych zdrojov. To všetko môžu využiť pri maturitnej skúške z anglického jazyka.

Súťažiaci ocenili široké spektrum oblastí života anglicky hovoriacich krajín a mali radosť z toho, že sa naučili nové poznatky o týchto krajinách, s ktorými sa na vyučovacích hodinách anglického jazyka doposiaľ nestretli.

A kto bol víťazom? No predsa všetci, čo mali chuť vzdelávať sa a zároveň súťažiť. Najviac bodov predsa len dosiahol tím IV.A triedy, ktorému srdečne blahoželáme. Všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme a tešíme sa, ako tieto informácie použijú počas maturity a ohúria tak skúšajúcu komisiu.

Mgr. Ida Dubajová