Celoslovenské finále súťaže Juniorinternet Doporučený

Junior Internet je súťažná konferencia, ktorá ponúka odrazový mostík pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácií a blogerov. Na podujatí mladí nadšenci predstavujú svoje projekty a ďalšie vízie skúseným odborníkom v úlohách porotcov a prednášajúcich.
V dňoch 23. - 24. marca 2018 sa uskutočnilo na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave finále celoslovenskej súťaže Junior Internet pre žiakov základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí sa zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn. Záštitu nad 13. ročníkom súťaže prijali Ladislav Miko vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR, prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií a Emil Fitoš prezident IT Asociácie Slovenska.

Do súťaže bolo zaslaných takmer 300 prác, z ktorých 63 najlepších v šiestich kategóriách postúpilo do finále súťažnej konferencie. Čo nás veľmi teší, je, že jednou z postupujúcich prác sa stal aj projekt v kategórii JuniorBLOG-videoblog nášho žiaka Olivera Černického, IV. A - študijný odbor grafik digitálnych médií. Kategória JuniorBLOG je určená mladým ľuďom, ktorí uverejňujú blogy, texty, fotografie a videá a využívajú webové stránky, či rôzne internetové služby a projekty. Nemusia vedieť naprogramovať vlastný web, pretože v tejto kategórii sa hodnotí najmä forma, téma, obsah a štýl prezentácie. A práve myšlienka ako prezentoval Oliver svoj videoblog, bola určite jedinečná. Bolo to iné ako všetky ostatné prezentácie - akčné, výstižné a hlavne vtipné, čo ocenili aj ostatní súťažiaci a publikum. V úvodnej časti svojho vystúpenia Oliver prezentoval svoju prácu pred odbornou porotou a v záverečnej časti čelil otázkam jednotlivých členov poroty.
Za postup do finále celoslovenskej súťaže a príkladnú reprezentáciu našej školy mu patrí vďaka.

Monika Mašlejová