Festival Ekotopfilm Doporučený

  • Napísal(a)  Mgr. Petra Mazureková
  • Prečítané 148 krát

ekotopfilm n Dňa 8.11.2018 (piatok) sme sa spolu so žiakmi  I.C a II.C triedy - odbor: programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení zúčastnili akcie: Junior festival EKOTOPFILM, ktorá sa konala v kine Tatran v Poprade. Na tejto akcii sa zúčastnilo aj viacero popradských škôl. V rámci festivalu mohli žiaci viacerými interaktívnymi spôsobmi vidieť, čo sa stane s našou prírodou – možno už v blízkej budúcnosti, pokiaľ sa budeme o ňu (NE)starať. Po ukážke 3 krátkych dokumentárnych filmov o ekológii a životnom prostredí, pričom bol jeden aj v angličtine, nasledoval pútavý program obohatený o diskusiu: pre mladších školákov – tímové súťaže a pre starších – prednáška o odpadoch a aktuálnych témach spojených s touto problematikou. Všetky informácie sa týkali životného prostredia, jeho ochrany a naším nakladaním s ním. Tento festival bol pre žiakov veľmi poučný.

Viac informácií: https://www.ekotopfilm.sk/

Mgr. Petra Mazureková