Olympiáda z anglického jazyka Doporučený

Dňa 14.11.2018 sa žiaci SOŠT Kukučínova zúčastnili školského kola Olympiády z anglického jazyka. Písomnú (gramatickú) časť absolvovalo 32 žiakov všetkých vekových kategórií, pričom jedna študentka spadala do skupiny 2C2 (anglofónna skupina). Na ústnu časť postúpilo 10 žiakov a ich úlohou bolo viesť dialóg (role play) v dvojiciach a následne samostatne vytvoriť príbeh podľa predloženého obrázku.
Na základe získaných bodov sa na prvých troch pozíciách umiestnili:

1. Oliver Alexa - III.C
2. Lukáš Hayden - IV.C 
3. Marcel Miľovčík - IV.A

Umiestneným srdečne blahoželáme a Oliverovi prajeme veľa šťastia v okresnom kole, ktoré sa bude konať dňa 16.1.2019.

Mgr. Ivana Karpatyová