Magneticko - múzejná hodinka v STM v Košiciach Doporučený

MAGNETICKO - MÚZEJNÁ HODINKA – Slovenské technické múzeum

16.11.2018 sme so žiakmi III.B triedy prijali pozvanie do Slovenského technického múzea v Košiciach na Magneticko - múzejnú hodinku. Interaktívna hodinka bola zameraná na magnetizmus, magnetické javy, jednosmerný prúd a elektromagnetickú indukciu. Predviedli nám ukážku Oerstedtovho pokusu z roku 1820, v ktorom vlastne dokázal, že magnetizmus a elektrický prúd spolu súvisia. Bol nám vysvetlený princíp elektromagnetickej brzdy. Videli sme jednosmerný motor z roku 1855, homopolárny motor, Jedlíkov motor, sériový motor a zároveň nám vysvetlili princíp fungovania týchto motorov. Mohli sme si vyskúšať magnetickú levitáciu a tiež rôzne pokusy s magnetmi. Nazreli sme trochu aj do budúcnosti ako využiť magnety v praxi aj pomocou mobilnej aplikácie. Bol to zaujímavý deň, bohatý na informácie a zážitky a určite sa ešte do Slovenského technického múzea vrátime.
 

Ing. Eva Mrkvicová, Mgr. Marta Reibergerová