Digital Media Conference 2018 Doporučený

Skoro ráno 29. novembra 2018 sme sa vybrali do Prahy. Čakala nás, ako je už v novembri zvykom, konferencia o 2D a 3D grafike, virtuálnej realite, videu, softvérových a hardvérových novinkách.

O deviatej ráno sme vystúpili pred OC Vivo! Hostivař Praha. Už pred vstupom do budovy nás čakalo neplánované príjemné prekvapenie. Stretli sme sa s jedným z prednášajúcich, absolventom našej školy, v súčasnosti študentom VŠMU FTF študijného odboru kameramanská tvorba a vizuálne efekty v Bratislave, s Vladimírom Mrkvicom. K Vladovi a ďalším prekvapeniam sa vrátime v osobitnom článku.

Ďalšie kroky smerovali k registrácii a do kinosály. Program konferencie začal veľmi pôsobivou a precízne pripravenou prezentáciou Bringing a T.rex back to life v podaní Guntera Nikodima. Na obrovskom plátne kina sa objavilo dôverne známe prostredie Cinema 4D. Menej známe už boli pracovné postupy a využitie nástrojov, funkcií, xpressa… vytváranie a nastavovanie animácie, od takmer nepostrehnuteľných detailov na tele Trexa, pohyb oka, až po komplex pohybov celého kolosu. Nevynechal prípravu materiálov a textúrovanie. Rozsiahly projekt prezentovaný desiatky minút nenechal chladnými ani tých z nás, ktorí sa v rámci vyučovania a praxe v našej škole k modelovaniu ešte nedostali. Kratučká prestávka a už sa pred plátnom objavil Vlado Mrkvica. Predstavil nám 3 vlastné projekty, na ktorých ilustroval možnosti spájania rôznych techník a technológií. Dôraz kládol na efektivitu Skrátka to, čo aj naši študenti potrebujú – čo najkratšou cestou k požadovanému výsledku. Samozrejme poctivou prípravou a dôslednou realizáciou spojenou so správnou voľbou technických prostriedkov. V krátkosti môžeme zhrnúť prednášku parafrázovaním Vlada: Nehraj sa s tým a nech to vyzerá! Obsiahlejšie o prezentácii v sľúbenom ďalšom článku.

Do obeda sme stihli ešte prednášku o novinkách firmy Wacom a ich grafických tabletoch. Grafický tablet s 24“ a 32“ displejom je – alebo aspoň môže byť – snom každého z nás grafikov, ktorí to s vytváraním vlastnej grafiky myslíme vážne. Precíznosť a presnosť, s akou tablety plnia „príkazy“ obsluhy, sú chvályhodné, rovnako ako príslušenstvo, ktoré uľahčuje a zefektívňuje prácu s ním.

Nasledovala prestávka, počas ktorej sme si mohli oddýchnuť, občerstviť sa a aj vyskúšať Wacomy, hardvérové riešenia pre tvorbu 2D/3D grafiky, odovzdať lístky do tomboly.

Po cca štyridsiatich minútach začala prezentácia noviniek C4D. Viedol ju Glenn Frey, ktorého sme si veľmi dobre pamätali z minulého roku vďaka jeho bezprostrednému prístupu a veľmi živej prezentácii. Obrazom a slovom predstavil najvýraznejšie zmeny a novinky, textom doplnil zoznam o menej významné doplnky.

Ondřej Vaňka z RenderWawes nám predstavil Quine Engine ako vizualizačný a simulačný nástroj (osvetlenie, virtuálna kamera, animácia, materiály), implementovateľný do rozhrania programu, v ktorom pracujete, napr. aj v C4D. Viac si môžete pozrieť a prečítať na http://renderwaves.com/quine-engine/.

Václav Štajner z QNAP prezentoval možnosti rýchleho a bezpečného spoločného využívania i zálohovania dát. Počas prestávky sme sa pristavili aj pri ich stánku a nechali sme si vysvetliť, ako ich systém funguje a aké možnosti ponúka. Zaujala nás hlavne konektivita a rýchlosť zariadenia. Viac nájdete na https://www.qnap.com/cs-cz/.

Posledná prezentácia začala asi o pätnástej hodine. Jan Brukner (BrainzVR, http://brainzvr.cz/) ju nazval Virtuálna a rozšírená realita pri oslavách výročí v troch kútoch sveta. Videli sme prípravu a realizáciu troch rôznych projektov zameraných na oslavu/zábavu, v ktorých hlavnú úlohu hrala virtuálna a zmiešaná realita. Sledovali sme, aká dôležitá je úvodná fáza projektu, čiže dôsledný brainstorming, návšteva konkrétneho miesta, pochopenie súvislostí. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa práca vyvíjala, postupne smerovala ku konkrétnemu výsledku a hneď sme mohli vidieť, aké bolo využitie a odozva objednávateľov i používateľov.

Ukončenie konferencie bolo tradične spojené s tombolou. Spokojní, ale aj značne unavení sme sa peši presunuli do objektu Toulcúv dvúr, kde nás čakali pripravené vykúrené izby s ustlanými posteľami. Odolali sme im len pre vidinu teplej večere, po ktorej sme (na „dokŕmenie“) navštívili neďaleký obchod s potravinami. Do večierky už mali študenti osobné voľno. Zaspať nebol problém.

Na druhý deň sme sa zobudili do chladného a zamračeného rána. Náladu nám vylepšili raňajky zo švédskych stolov, kde si každý mohol prísť na svoje.

Naše ďalšie kroky smerovali na opačný breh Vltavy, do Národného technického múzea, kam sme dorazili asi po 45 minútach cesty električkou. Zaujímala nás hlavne výstava „Tiskařství“ a televízne štúdio. Pozreli sme si aj výstavu dopravy a niekoľko ďalších. Podrobnejšie sa im budeme venovať tiež v osobitnom článku.

Pred nami bol už len záverečný presun na železničnú stanicu a cesta späť do Popradu.

Organizátorom konferencie ďakujeme za pozvanie, vedeniu našej školy za možnosť zúčastniť sa podujatia a za finančnú podporu pre študentov, rodičom zúčastnených študentov za pomoc a podporu a napokon samotným študentom za vzorné správanie a reprezentáciu školy.

VMrkvica

 Tento ročník bol špeciálny pretože jednu z prednášok na konferencii mal náš bývalý študent Vlado Mrkvica, ktorý študoval na našej škole v rokoch 2008 – 2012. Vlado v súčasnosti pôsobí v Bratislave, venuje sa 3d grafike a VFX (vizuálnym efektom).