Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Doporučený

Posledné novembrové dni patrili aj olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry.
V troch častiach – test, slohová práca a ústna časť študenti prezentovali svoje vedomosti, zručnosti aj odvahu vystúpiť z radu a vyjadriť sa.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich vytrvalosť o odhodlanie prísť na olympiádu a výhercom srdečne blahoželáme. Prvé miesto postupuje na okresné kolo.

Výsledky prvých troch umiestnení:

1. a 2. ročník - KATEGÓRIA B:
1. miesto – Nikola Siváková, II.A – 48 b. – 83%
2. miesto – Želinský Martin, I.B – 43 b. – 74%
3. miesto – Koky Marek, II.C – 42 b. – 73%

3. a 4. ročník – KATEGÓRIA A:
1. miesto – René Bukovina, III.A – 48 bodov – 75%
2. miesto – Marcel Kubašek, IV.B – 43 bodov – 67%
3. miesto – Patrik Kožuch, IV.B – 40 bodov – 63%, Jozef Mačutek, IV.C – 38 bodov – 59%

Mgr. Ivana Sekeráková