Kvíz z náboženskej výchovy Doporučený

„Pôjdem namiesto neho!“

„Prečo, ja, Bože?“

„Zbohom, apočko!“

November bol venovaný životu rôznych svätých a preto študenti 1. a 2. ročníka sa na hodinách náboženskej výchovy dozvedeli viac o živote obyčajných ľudí, ktorí nielen slovami, ale hlavne skutkami ukázali, že byť svätým znamená byť úprimným – to čo hovorím, tak aj urobím.

Na konci mesiaca sme si pripravili kvíz s dvadsiatimi šiestimi otázkami, kde žiaci mali zakrúžkovať jednu správnu možnosť a tým sa presvedčiť, koľko toho sme si zapamätali z hodín náboženstva.

Neboli ste s nami na hodinách? To neprekáža. Tu vám posielame niekoľko informácií o svätých, blahoslavených:

„Pôjdem namiesto neho!“ Jednoduchá veta, ktorá zmenila život dnes už svätému Maximiliánovi Kolbemu, Poliakovi – františkánovi, ktorý počas 2. svetovej vojny v koncentračnom tábore Osvienčim dobrovoľne položil život za iného spoluväzňa . Paradoxom je, že tento väzeň, Poliak – František Gajowniczek, prežil koncentračný tábor a po vojne osobne dosvedčil, že spomínaný františkánsky kňaz položil zaňho život.

Svätý Páter Pio z Pietrelčiny, Talian, kapucín, kňaz, žijúci v 20. storočí. Bol druhým (po sv. Františkovi z Assisi) mužom na svete so stigmami (ranami umučeného Ježiša) na rukách a v boku. V modlitbe plakal a pýtal sa Boha: „Prečo práve, ja, Bože? Prečo mám tieto stigmy, veď si ich nezaslúžim ....“ Páter Pio spovedal približne 16 hodín denne a už počas jeho života došlo k mnohým zázrakom – uzdravenia tela a hlavne duše. Mal dar bilokácie – byť súčasne na dvoch miestach. Krátko pred smrťou stigmy samy od seba zázračne zmizli a lekári si tento jav nevedeli vysvetliť.

Blahoslavená Anka Kolesárová, 16- ročná Slovenka – pochádzajúca z Vysokej nad Uhom (okres Michalovce). Koncom druhej svetovej vojny, keď prechádzal front ruských vojakov, sa rodina Kolesarová skrývala v domácej pivnici. Jeden z vojakov, len tak zo zvedavosti, vošiel do pivnice a zbadal, že Anka je mladé krásne dievča. Zatúžil po nej. Anka ho odmietla a po posledných slovách: „Apočko (otecko), zbohom. Ježiš, Mária, Jozef!“, vojak dvakrát vystrelil. Jedna rana prešla lícom a druhá bola priamym zásahom do srdca. Anka bola na mieste mŕtva. Keďže sa v dedine stále bombardovalo, mohli ju pochovať až nasledujúcu noc. Anka zvolila radšej smrť ako stratu čistoty – panenstva. Tento rok je presne 74 rokov od jej smrti. Prvého septembra 2018, v Košiciach, bola Anka Kolesárová, mučeníčka čistoty, vyhlásená za blahoslavenú. Viac o nej nájdete na stránke: www.domcek.org.

Mgr. Ivana Sekeráková