PRO EDUCCO v Košiciach Doporučený

proeduccoŽiaci IV.A, IV.B a IV.C triedy sa 5.12.2018 zúčastnili akcie PRO EDUCCO.

Jej cieľom bolo oboznámiť sa so štúdiom na vysokých školách. Prezentovali sa školy z Bratislavy, Zvolena, Trenčína, Košíc a dokonca aj z Českej republiky – zo Zlína, Brna, Liberca a Prahy. Výber študijných programov bol veľmi pestrý – od technického zamerania, cez pedagogiku až po lekárstvo a lesníctvo.

Okrem štúdia na vysokej škole bolo propagované aj štúdium na stredných školách, pomaturitné štúdium, štúdium v zahraničí – Kanada a dokonca sa predstavili aj zamestnávatelia z okolia Košíc.

 Ing. Hana Geročová, Mgr. Ivana Sekeráková