Súťaž Vianočná pohľadnica Doporučený

Predvianočný čas na našej škole už tradične zvýrazňuje súťaž Vianočná pohľadnica. Cieľom tejto súťaže bolo orientovať žiakov študijného odboru Grafik digitálnych médií na nápaditosť, aby do svojho grafického návrhu zaradili kreativitu. A to bolo aj základným kritériom, pri hodnotení vianočných pohľadníc. Porotu najviac zaujal grafický návrh Tobiáša Galuščáka, ktorý najprv vytvoril ceruzkovú kresbu, následne obrázok digitalizoval a nakoniec koloroval  v grafickom editore Adobe Photoshop.
Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili a žiakom úspešných prác blahoželáme!

1. miesto - Tobiáš Galuščák, I. A 
2. miesto - Tomáš Bednarčík, I. A 
3. miesto - Adam Hrebeňár, III. A