1. miesto v regionálnej súťaži Cineama Doporučený

cineama28. februára 2019 sa v Prešove uskutočnila regionálna súťaž vo filmovej amatérskej tvorbe Cineama. Cineama je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby, ktorá sa koná od roku 1995 a nadviazala na súťaže a prehliadky, ktoré sa pod rôznymi názvami konali od roku 1960 (Celoslovenská prehliadka amatérskych filmov, Celoslovenská súťaž amatérskeho filmu, Celoslovenská súťažná prehliadka amatérskych filmov a videoprogramov a Celoštátna tvorivá súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby).  Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film.

Naši grafici digitálnych médií sa do súťaže zapojili do dvoch kategórií animovaný film a reportáž a v oboch kategóriách získali ocenenia.

V kategórii animovaný film bolo udelené 1. miesto Adriánovi Minďašovi, IV. A, za animovaný film s legom Vader zasahuje, ktorý bol vytvorený pod vedením Mgr. Jozefa Petrenčíka a rovnako úspešne bol ocenený aj animovaný film Ťažkosti s kúzelnou paličkou.  

Bibiána Mikluščáková a Richard Duľa, III. A,  získali od poroty čestné uznanie za súbor reportáží Dňa Prešovského samosprávneho kraja, spracovaných v rámci školskej televízie Konekt.