Návšteva Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi Doporučený

Dňa 10. mája 2019, sme so žiakmi II.A triedy po 1-krát navštívili Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Do metropoly Spiša nás prilákala zaujímavá výstava pod názvom A-Z dizajn digitálneho písma na Slovensku, ktorá je venovaná typografii a prezentuje 26 písiem od vybraných autorov. Podkladom k výstave je publikácia FontsSK, mapujúca 30 rokov tvorby digitalizovaného písma na Slovensku.

Okrem už spomínanej výstavy sme sa zaradili medzi návštevníkov aj výstavy Križovatky nápadov/ Crossroads for ideas. Medzinárodný projekt konfrontuje tri regióny Slovenska s troma regiónmi vo Veľkej Británii (Anglicko, Škótsko, Wales) formou fotografických výstupov z umeleckých stáží.

Pre veľký záujem nás milé sprievodkyne zobrali aj na ďalšiu výstavu BAHAMA, ktorá mapuje tvorbu trojice autorov, ktorí vytvorili zoskupenie BAHAMA v 70. rokoch 20. storočia: fotograf Pavol Breier (*1952), výtvarník Peter Horváth (*1949) a historik umenia Radislav Matuštík (*1929 – †2006).

A bonusom od nich pre nás bola sprievodná projekcia známej košickej fotografky Leny Jakubčákovej, zobrazujúcej neobyčajný život poslednej obyvateľky dnes už neexistujúcej dediny na východe Slovenska, ktorá je od r. 1966 ponorená pod hladinou priehrady Ružín – „Baba z lesa“.

Galéria nás očarila prekvapivo veľkou rozlohou a ponukou výstav, ktoré sa nám páčili a niekedy v budúcnosti budú určite naše kroky smerovať do Galérie umelcov Spiša...