Výsledky vedomostného testu Doporučený

  • Napísal(a)  Ing. Hana Geročová
  • Prečítané 184 krát

vedomosti17. 5. 2019 sa v aule SOŠT uskutočnilo školské kolo súťaže z oblastí humanitných, spoločenských a prírodných vied - vedomostný test.

Test obsahoval 40 úloh, ktoré riešilo 15 žiakov prvého a tretieho ročníka. Časť otázok bola venovaná stému výročiu tragickej smrti M.R. Štefánika.

 

Výsledky: 
1. miesto Pankúch Milan, III. B, 80 %
2. miesto Lukáč Jakub, III. A, 75 %
3. miesto Greňová Monika, I. B, 73 %

Blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.

Ing. Hana Geročová