Beseda k Svetovému dňu životného prostredia Doporučený

Dňa 5.6.2019 – žiaci I.C triedy v odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení sa zúčastnili environmentálnej exkurzie spojenej s besedou ku Svetovému dňu životného prostredia v špecializovanej učebni na ZŠ Dostojevského v Poprade. Beseda bola realizovaná pod záštitou dlhoročnej pracovníčky TANAPu p. Martiny Proháczkovej, ktorá nám pútavou formou dokázala sprostredkovať cenné informácie a rady o vhodnom správaní sa v lesoch a horskom prostredí, ktoré je domovom zvierat a živočíchov, nie ľudí. Diskutovalo sa na rôzne témy: hady v našom okolí - vretenica, užovka a slepúch, medvede a ich výskyt v blízkom okolí ľudí kvôli strate prirodzenej plachosti a ľahkej dostupnosti potravy, nebezpečenstvo diviakov pre ľudí a pod. Filmová projekcia a prezentácie pre žiakov boli spracované na témy: ochrana životného prostredia, odpady a ich triedenie, možnosti recyklácie, druhy plazov vyskytujúce sa na území SR a vo svete. Následne si naši žiaci mohli vyskúšať „pocitový chodník“ na vlastnej koži a tiež pozrieť vzácnu zbierku s popisom rôznych druhov živočíchov, vtákov, plazov, rastlín, machov, kameňov, drevín a pod. Táto exkurzia bola pre nás všetkých veľkým prínosom.

Mgr. Petra Mazureková
koordinátorka Environmentálneho projektu