STM v Košiciach - Sieň elektrických výbojov

13.06.2019 sme so žiakmi III.B triedy zavítali do STM v Košiciach. Navštívili sme Sieň elektrických výbojov, kde sme sa zoznámili s elektrostatikou a technikou vysokých napätí prostredníctvom dynamických ukážok a pokusov. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o známych, ale aj menej známych vynálezcoch ako boli Otto von Guericke, August Toepler, James Wimshurst, R. J. Van de Graaff, Nikola Tesla, Michael Faraday, či Henry Cavendish. Dozvedeli sme niečo o "vojne" medzi Nikolom Teslom a Thomasom Edisonom, o ktorej sa hovorí ako o "vojne prúdov". Predviedli nám až 80 cm iskrové výboje – umelé blesky z Teslovho transformátora smerované do Faradayovej klietky, ktorej ochranu si poniektorí aj vyskúšali. Pozitívne je, že sme neboli len pasívni poslucháči, ale do niektorých pokusov sme sa mohli aktívne zapojiť a vyskúšať ich na „vlastnej koži“. Bol to zaujímavý deň a určite sa tam o rok vrátime s inou triedou.

Ing. Mrkvicová, Ing. Šramko