Olympiáda z dejepisu

  • Napísal(a)  Ing. Hana Geročová
  • Prečítané 337 krát
Už tradične sa začiatkom júna stretávajú žiaci prvých a druhých ročníkov na olympiáde z predmetu dejepis. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov prvého ročníka a 12 žiakov druhého ročníka študijných odborov.

Výsledky:

Prvý ročník: 31 úloh, max. počet bodov 55 
Poradie:
1. miesto Časnoha S., I.A, 78% 
                  Karafa T., I.B, 78% 
2. miesto Jakubčák J., I.B, 75% 
3. miesto Korheľ S., I.C, 73%

Druhý ročník: 35 úloh, max. počet bodov 61 
Poradie: 
1. miesto Jarabinský P., II.A, 64% 
2. miesto Neuman J., II.B, 56%
3. miesto Kužel V., II.A, 49%

Blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.
Vypracovala: Ing. Hana Geročová