Európska noc výskumníkov Doporučený

  • Napísal(a)  Ing. Mrkvicová, Mgr. Mazureková
  • Prečítané 252 krát
  • Galéria obrázkov

Ani tento rok sme so žiakmi I.C a IV.B triedy neodmietli pozvanie do OC MAX v Poprade na festival vedy Európska noc výskumníkov s vedecko-populárnym programom, ktorý pripravili vedci z Astronomického ústavu SAV v spolupráci s univerzitami a ďalšími výskumnými ústavmi a vedeckými inštitúciami. Z ich ponuky sme si vybrali dve prednášky: Odhaľovanie tajomstiev Slnka, ktorú prezentoval Mgr. Peter Gömöry, PhD. z Astronomického ústavu SAV a O čom je dátová veda prezentovanú doc. Mgr. Tomáš Vinařom, PhD. z Fakulty matematiky a informatiky UK v Bratislave. Po skončení prednášok sme neobišli ani zaujímavé vedecké stánky. Vyberáme len pár. Napr. Elektrotechnická fakulta, Katedra riadiacich a informačných systémov nás oboznámila s automatizovaným spracovaním dát, s činnosťou a chodom robotov. Regionálne poradenské a informačné stredisko Poprad informovalo o Európskej únii, o prioritách Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Prírodovedecká Fakulta UPJŠ v Košiciach nám niečo porozprávala o nukleových kyselinách, ktoré tvoria neodmysliteľnú súčasť nášho života. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach nám porozprávala niečo o kovoch. Ukázali nám, aký je rozdiel medzi ľahkým a ťažkým kovom a mnoho ďalších zaujímavostí o kovoch. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník 2020.

Ing. Mrkvicová, Mgr. Mazureková