Exkurzie vo firmách Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o. a Scametatra, a.s. Doporučený

  • Napísal(a)  Mgr. Petra Mazureková, Ing. Richard Smetana
  • Prečítané 320 krát
  • Galéria obrázkov

Dňa 29.10.2019 (utorok) sa žiaci II.C – odbor: programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a II.D – odbor: obrábač kovov zúčastnili exkurzie v dvoch fabrikách v Poprade – Matejovciach.

Vo firme Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o., konkrétne vo výrobnom závode - nástrojáreň, sa naši žiaci mohli stretnúť s výrobou foriem a nástrojov, ktoré sú potrebné pre zhotovenie odliatkov a komponentov do pračiek. Žiaci videli reálne prostredie výroby, mohli si pozrieť klasické konvenčné obrábacie stroje – sústruhy, frézky, brúsky a taktiež moderné CNC obrábacie stroje i spôsob elektroerozívneho obrábania. V rámci exkurzie mali žiaci možnosť získať nielen nové poznatky, ale zároveň si prehĺbiť svoje doterajšie vedomosti z oblasti tepelného spracovania kovov, povrchových úprav a technológii obrábania materiálov. Následne naša exkurzia pokračovala do firmy Scametatra, a.s. nachádzajúcej sa v priemyselnom parku, ktorá sa zaoberá výrobou a montážou plastových výliskov. Spolu so žiakmi sme navštívili dve haly, kde sme sa bližšie oboznámili s technológiou lisovania plastových dielcov do pračiek, následne ich povrchovou úpravou a montážou. V obidvoch firmách mohli žiaci vidieť reálne pracoviská vybavené modernou technikou. Veríme, že uskutočnené exkurzie boli pre našich žiakov prínosom. Tešil nás ich záujem a najmä tá skutočnosť, že mohli získať reálny obraz o pracovnom prostredí i cenné informácie a rady od skúsených pracovníkov. Dúfame, že takto nadobudnuté poznatky dokážu naši žiaci zúročiť aj pri hľadaní si zamestnania po úspešnom ukončení štúdia na našej škole.

Mgr. Petra Mazureková, Ing. Richard Smetana