Súťaž iBobor Doporučený

bobor logo new2Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov.

V tomto školskom roku sa po 1-krát aj naši žiaci zúčastnili súťaže, odborov MPS a GDM. Konkrétne sme sa zúčastnili v kategóriách :
• Junior - 10 žiakov 1. - 2. ročníka,
• Senior - 10 žiakov 3. - 4. ročníka.

O náročnosti súťaže hovoria aj výsledkové listiny. V kategórii Senior zo 4 314 súťažiacich uspelo 608 a z toho 1 náš žiak. V kategórii Junior zo 7 994 súťažiacich uspelo 2 646 a z toho 4 úspešní riešitelia z našej školy.
Úspešní žiaci na našej škole:

Seniori - 12. novembra 2019
1. Milan Pankuch IV.B

Juniori - 14. novembra 2019
1. Tomáš Korec, I.B
2. Damián Pavlík, I.B
3. Tibor Hajdu, II.A
4. Lukáš Madeja, I.B

Touto cestou by sme chceli zablahoželať úspešným riešiteľom súťaže a poďakovať všetkým zúčastneným za účasť a popriať im v ďalších rokoch veľa úspechov.

Organizátori súťaže: Ing. Peter Stano, Bc. Daniela Balážová