Súťaž Vianočná pohľadnica - vyhodnotenie Doporučený

Súťaž Vianočná pohľadnica už každoročne prispieva k umocneniu predvianočnej atmosféry na našej škole a zároveň je to príležitosť hlavne pre grafikov digitálnych médií, aby ukázali svoju súťaživosť a kreativitu. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo na sviatok sv. Mikuláša a porota vybrala 3 víťazné práce vianočných pohľadníc. Tento rok sa medzi výherné pohľadnice dostali grafické návrhy, ktoré vznikali fotografovaním vianočných motívov. 1. miesto porota udelila pohľadnici s anjelom, od žiaka II. A triedy Benjamína Vyhnala, ktorému súťažná porota odovzdala odmenu v podobe bohatého mikulášskeho balíčku a zároveň bude táto pohľadnica použitá ako oficiálna vianočná pohľadnica školy. Na 2. mieste sa umiestnil Daniel Dítě, II. A a na 3. mieste sa umiestnil Andrej Krajňák, II. A.

Súťaž Vianočná pohľadnica 2018

Súťaž Vianočná pohľadnica 2017