Fyzika netradične Doporučený

16. decembra sa žiaci III. B učili fyziku netradične, a to v anglickom jazyku. Učitelia odborných predmetov a anglického jazyka využili medzipredmetové vzťahy a ukázali žiakom, ako by vyzerala výučba odborných predmetov v zahraničí – s vyučovacím jazykom anglickým.

Téma na fyzike nebola nudná – hovorilo sa o hybridných a elektrických autách, čo chlapcov vždy zaujíma. Nielenže si rozšírili svoj obzor v danej oblasti z pohľadu technického, ale téma je zaujímavá a dôležitá aj kvôli maturitným skúškam z anglického jazyka. Navyše, v súčasnosti je táto problematika aktuálna kvôli zlepšeniu ovzdušia a eliminovaniu negatívneho vplyvu na klimatické zmeny.

Žiaci na hodine diskutovali, polemizovali, hľadali výhody a nevýhody jednotlivých typov pohonov áut, a to samozrejme v anglickom jazyku.

Okrem fyziky učitelia anglického jazyka ešte odučia v iných triedach nasledovné témy:
III. A – Bio produkty a geneticky modifikované potraviny
II. B – Prenos súborov v prostredí Androidu
II. A – Shakespeare

Mgr. Ida Dubajová