Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku Doporučený

Super! Super! Super! Mohol si povedať náš žiak Dávid Hájek zo IV.A triedy po náročnom okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Prečo? Na súťaži, ktorá sa konala dňa 15. januára 2020 v budove Súkromnej strednej odbornej školy na Ul. 29. augusta v Poprade, sa umiestnil v celkovom hodnotení obvodu aj okresu na peknom 3. mieste. Škoda len, že do krajského kola môže postúpiť iba žiak umiestnený na 1. mieste.

Srdečne blahoželáme a sme radi, že ho angličtina baví.

Mgr. Ida Dubajová