Deň učiteľov

  • Napísal(a)  Ing. Ľubomír Rokos
  • Prečítané 292 krát

„Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova.“
Johann Amos Comenius

tulipany vo vazeMilí kolegovia,
dovoľte mi v mene vedenia SOŠ technickej v Poprade a mojej osoby pri príležitosti Vášho sviatku Dňa učiteľov poďakovať Vám za zodpovednú a náročnú prácu, ktorú robíte pre naše deti, rodičov a celú spoločnosť. Zvlášť v týchto náročných časoch, ktoré postihli už celý svet.
Práca učiteľa má radostné, ale i ťažké chvíle. A teraz pociťujeme určite viac tých ťažkých. Pracovať v školstve nie je ľahké, vyžaduje si to znalosti, veľa trpezlivosti, umu, lásky, dobroty a porozumenia, ale na druhej strane je príťažlivé, prináša i veľkú radosť, tvorivosť, veľa zážitkov a učiteľovho kumštu v každej, aj mimoriadnej situácii zaujať a byť takto na diaľku kreatívny. Veď nie nadarmo sa hovorí, že:
„... jeden deň s dobrým učiteľom, je viac ako 100 dní samoštúdia.“

Práve v tomto náročnom období pre nás všetkých Vám chcem z celého srdca úprimne zaželať, aby sa tie ťažké chvíle z našej práce čo najrýchlejšie vytratili, a aby tých úsmevných bolo čo najviac, aj keď musíme byť všetci veľmi  trpezliví, zodpovední a obetaví.
Rád by som Vám zaželal všetko najlepšie do profesionálneho, ako aj osobného života, aby ste si svoj sviatok, ktorý sa oslavuje vždy 28. marca v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov, užili hlavne v pevnom zdraví so svojimi rodinami a na diaľku spolu so svojimi kolegami a samozrejme aj žiakmi a ich rodičmi. Nad mnohými skutočnosťami začneme premýšľať, až keď prechádzame niečím negatívnym, už či je to choroba, bolesť, samota, strata, ani si neuvedomujeme, že možno aj to negatívne je našim učiteľom, ktorý nás učí pokore, súcitu a láske, ... Pri príležitosti nášho spoločného sviatku ešte raz ďakujem celému kolektívu, všetkým našim pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa rozhodli venovať svoj profesionálny potenciál, znalosti, ale i srdce práci, ktorá vychováva našu budúcu generáciu a prajem Vám naďalej veľa pracovného elánu, tvorivých síl a životného optimizmu.

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ školy